De Belgische Ontwikkelingssamenwerking in 2005

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking in 2005

In 2005 zou België 0,53% aan ontwikkelingssamenwerking hebben besteed. 11.11.11, Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, stelt in zijn jaarrapport vast dat meer dan 20% daarvan geld is voor schuldkwijtschelding. 11.11.11 vraagt aan minister van Ontwikkelingssamenwerking De Decker ervoor te zorgen dat  zijn opvolger voldoende ' écht' geld in zijn begroting heeft om het groeipad richting 0,7%  te realiseren.

Na aftrek van de uitgaven voor schuldkwijtschelding en opvang van vluchtelingen, blijkt dat België in 2005 slechts 0,40%  besteedde aan ontwikkelingssamenwerking. Zonder dat aandeel "schijnhulp" haalt de Belgische ontwikkelingssamenwerking niet eens de 0,45% van het BNI die minister De Decker vooropstelde in het groeipad richting 0,7%.

Het lijkt er bovendien op dat minister De Decker ook in 2006 zal terugvallen op schuldkwijtscheldingoperaties om mooie cijfers te kunnen voorleggen. Ook dan zal de Belgische ontwikkelingssamenwerking ruim 300 miljoen Euro schulden kunnen verwerken in de uitgaven.

In 2007 zal de minister van Ontwikkelingssamenwerking naar alle verwachting niet meer kunnen terugvallen op zo'n groot aandeel aan internationaal afgesproken schuldkwijtscheldingdeals om mooie uitgavencijfers te kunnen voorleggen.

"Er is natuurlijk niks mis met schuldkwijtschelding, wel integendeel," zegt Bogdan Vanden Berghe, Algemeen Secretaris van 11.11.11. "Wij pleiten al jaren voor schuldkwijtschelding, want de hoge schulden tasten de politieke en economische geloofwaardigheid van ontwikkelingslanden aan, en vormen zo een rem voor hun ontwikkeling."

11.11.11 vraagt wel dat die schuldkwijtschelding bovenop de beloofde middelen voor ontwikkelingssamenwerking komt. "Omdat de bedragen die in de statistieken opduiken, meestal veel hoger liggen dan wat de kwijtschelding in realiteit oplevert voor het betrokken land,  is het gezichtsbedrog om de schuldkwijtschelding te verrekenen in de uitgaven.

Wij vragen daarom aan minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker om in de toekomst een onderscheid te maken tussen de inspanningen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking en de inspanningen op het vlak van schuldkwijtschelding. Beiden zijn belangrijk, maar niet zomaar vergelijkbaar," aldus nog Bogdan Vanden Berghe.

"Minister De Decker mag de zwarte piet niet doorschuiven naar zijn opvolger. Hij zal met é cht geld over de brug moeten komen in de begrotingsronde voor 2007, als hij de volgende regering de kans wil geven om het vooropgestelde groeipad te volgen.  Want het zal zijn opvolger zijn die - na de federale verkiezingen van juni 2007- moet uitleggen wat er in 2007 aan ontwikkelingssamenwerking werd besteed", besluit BogdanVanden Berghe.

11.11.11 stelt in het jaarrapport over de Belgische ontwikkelingssamenwerking ook vast dat de  Vlaamse uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking stegen tot  bijna 30 miljoen Euro. Ook hierbij wil 11.11.11 een paar kanttekeningen plaatsen: "We juichen toe dat Vlaanderen meer middelen vrijmaakt voor ontwikkelingssamenwerking. Tegelijk echter stellen we vast dat het gros van die middelen, 60%, ontsnappen aan de beheersbevoegdheid van de minister van Ontwikkelingssamenwerking. Daar moet verandering in komen, om coherentie te verzekeren" aldus Bogdan Vanden Berghe.

Deel dit artikel