De Belgische Ontwikkelingssamenwerking in 2010

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking in 2010

De officiële Belgische ontwikkelingssamenwerking bedroeg in 2010 niet zoals wettelijk afgesproken 0,7% van het BNI, maar 0,64%. Erger is dat België de cijfers erg 'opblaast', meer dan de meeste andere landen dat doen. De 'echte' ontwikkelingshulp blijft steken op 0,5% van het BNI, net als vorig jaar.

België besteedde vorig jaar 2,261 miljard euro aan officiële ontwikkelingssamenwerking. Dat staat in het jaarrapport van de Belgische ontwikkelingssamenwerking dat 11.11.11 vandaag voorstelde. De hulp steeg ten opzichte van vorig jaar, maar niet voldoende om aan de 0,7% van het BNI te raken. Dat streefcijfer was nochtans wettelijk vastgelegd, door de regering beloofd en al voorbarig aangekondigd als behaald.

Bovendien blijkt dat België haar hulpcijfers sterk overdrijft. 'Als we naar de échte ontwikkelingshulp kijken, is er nauwelijks sprake van een stijging', zegt Bogdan Vanden Berghe, algemeen secretaris van 11.11.11. 'België telt zaken als schuldkwijtscheldingen en opvang van asielzoekers hier mee, maar die maken op het terrein niet het verschil. Bijna nergens vind je zulke creatieve boekhouders als in België: enkel Cyprus overdrijft nog meer.' In tegenstelling tot wat onze politici beweren, volgt België zelfs niet altijd de criteria van de OESO/DAC. Een ander onrustwekkend verschijnsel is dat de regio's niet voldoende hun steentje bijdragen.

Het jaarrapport besteedt naast de kwantiteit ook aandacht aan de kwaliteit van de hulp. Dit jaar gaat het nader in op het begrip "eigenaarschap". 11.11.11 stelt vast dat het niet volstaat om regeringen in het zuiden de leiding te laten nemen over de ontwikkeling van hun land. Als de bevolking en haar vertegenwoordigers in democratische instellingen en sociale organisaties onvoldoende betrokken worden in het proces, leidt dit vaak tot ondoeltreffende samenwerking. Dit "democratisch eigenaarschap" versterken veronderstelt niet alleen technisch hulpmanagement, maar ook een duidelijk politiek engagement. Zo moet België blijven investeren in de capaciteitsversterking van de staat, maar ook meer aandacht geven aan het ondersteunen van parlementen en het aanmoedigen van het democratisch debat in de partnerlanden.

Deel dit artikel