De geweldloze dialoog van Pieter De Crem ?

Minister van defensie, Pieter De Crem (CD&V) ging gisteren uit de bocht tijdens de Kamercommissie Defensie. Oppositieleden die kritiek uitbrachten op zijn Afghanistan-beleid werden gelijkgesteld met Osama Bin Laden, bommenleggers en verkrachters. Dergelijke opmerkingen zijn niet alleen een minister onwaardig, Pieter De Crem bewijst hiermee nogmaals zijn minachting voor het parlementaire werk, toch een fundamenteel onderdeel van onze democratische rechtsstaat.

De demarche van Pieter De Crem is bovenal misplaatst omdat juist de falende militaire operatie, waaraan hij België laat deelnemen, zelf in de kaart speelt van de  zogenaamde “bommenleggers” en “verkrachters”. Sinds de val van de Taliban is de onveiligheid en instabiliteit in Afghanistan nooit zo groot geweest als vandaag. Het aantal veiligheidsincidenten blijft toenemen, net als het aantal burgerslachtoffers die te betreuren zijn tengevolge van foutief uitgevoerde luchtaanvallen – reeds meer dan 600 in 2008 alleen. Elk burgerslachtoffer is een geschenk voor de Taliban waarvan gebruik gemaakt wordt in de propaganda-oorlog om de harten en de geesten van de lokale bevolking. Meer en meer waarnemers – ook binnen militaire kringen – zijn ervan overtuigd dat de huidige militaire strategie niet de manier is om de oorlog in Afghanistan te kunnen winnen. Toch stapt België kritiekloos mee met deze strategie.

Het is dan ook onduidelijk in welke mate de Minister uiteindelijk zelf begaan is met het lot van de Afghaanse burgerbevolking. Het lijkt er sterk op dat in heel dit verhaal Afghanistan zelf  slechts een figurantenrol speelt. De hoofdrol is weggelegd voor de strategische positionering van België binnen het NAVO-bondgenootschap, meer bepaald het promoten van België als loyale, betrouwbare en volgzame NAVO-partner.

Afghanistan verdient beter, maar we moeten ons ook afvragen of het waard is hiervoor het leven van Belgische militairen op het spel te zetten en 60% van het defensiebudget  voor buitenlandse operaties (42 miljoen €) hieraan te spenderen terwijl de schaarse middelen allicht op een meer zinvolle manier ingezet kunnen worden in situaties zoals Libanon of Oost-Congo.

auteur: Tim Bogaert  - (medewerker geweldpreventie– Pax Christi Vlaanderen)

 

Deel dit artikel