De grond van de zaak. Autochtonie en globalisering in Ivoorkust

Naarmate het conflict in Ivoorkust aansleept wordt het steeds meer gepersonifieerd — een destructieve tête à tête tussen twee presidenten. In zo'n scenario dreigt de gepolariseerde Ivoriaanse bevolking de rol toebedeeld te krijgen van willoos instrument, stootkussen tussen twee botsende ambities.
Maar beide hoofdrolspelers zijn slechts gedeeltelijk de auteurs van deze tweestrijd. Ze zijn vooral de producten van oude en minder oude tegenstellingen, gebroken dromen en apocalyptische angsten die grote delen van de Ivoriaanse bevolking in hun greep houden.

Dat deze sentimenten nu op de spits zijn gedreven kan vrij eenvoudig worden uitgelegd als de uitkomst van een aantal electorale procedures en partijpolitieke keuzes. Echter, dat deze polarisering een brede populaire basis geniet en angstwekkend diep de Ivoriaanse bevolking in twee snijdt, vraagt om een ruimere analyse.

Lees hier een diepgravende analyse van Karel Arnaut, van de Vakgroep Afrikaanse Talen en Culturen (Universiteit Gent)
Vrede DOOR:

Deel dit artikel