De Millenniumdoelen: niet enkel wachten

Het wordt hoog tijd dat de wereldleiders hun beloften waarmaken en de nodige inspanningen leveren voor het bereiken van de Millenniumdoelstellingen! Dat was de kernboodschap van de Wacht Mee-campagne van de coalitie 2015 De Tijd Loopt.

Dat de leden van deze coalitie ondertussen zelf niet stilstaan, bewezen ze tijdens de Wachtnacht. Elke organisatie lichtte in zijn infostandje toe rond welke Millenniumdoelen ze zelf actief zijn. Ook fos pleitte al lang voor 2000 voor solidariteit met het Zuiden en steunde partners in het Zuiden die zelf het heft in eigen handen namen om hun situatie te verbeteren. Hier volgen enkele voorbeelden.


Doel 1. Extreme armoede en honger uitroeien
Het aantal mensen dat honger lijdt en minder dan een euro per dag kan uitgeven, is gehalveerd. Waardig werk voor iedereen.

doel1
fos
werkt in Mozambique samen met de provinciale boerenunie van Manica (UCAMA) en de provinciale boerenunie van Tete (UPCT) aan de bestrijding van de armoede door het verhogen van de voedselzekerheid voor de kleine landbouwers. Vorig jaar kregen bijvoorbeeld 114 families een ossenpaar, ossenkarren en ploegen toegewezen. De dieren helpen niet enkel met het realiseren van een hogere voedselproductie, maar ook met het vervoer van de producten. Daarnaast werd er zaaigoed verdeeld en een grote ruilmarkt voor zaden en gewassen georganiseerd. Ook wordt er als antwoord op de grote droogte geïnvesteerd in irrigatie.

 
Doel 2. Iedereen naar school

Alle kinderen in de wereld krijgen basisonderwijs.

doel2
fos
ondersteunt het basisonderwijs in Ghana via projecten in Sefwi Wiawso, Hohoe en Lambussie. Concreet bestaan deze projecten uit het vernieuwen van klaslokalen, het ter beschikking stellen van drinkwater in de scholen, de versterking van de vaardigheden van leerkrachten door het aanbieden van leeren studiemateriaal en het geven van vorming aan de leerkrachten en directeurs over schoolbeheer.


Doel 3. Gelijke kansen van vrouwen promoten

Meisjes mogen net zo vaak naar school als jongens.

doel3
fos
werkt in Palestina samen de Beweging van Werkende Vrouwen voor Ontwikkeling (PWWSD) die bouwt aan een democratische Palestijnse samenleving, waarin vrouwen een volwaardige rol kunnen spelen. Ze richten zich onder meer op beeldvorming in de media, capaciteitsopbouw op vlak van leiderschap, beleidsbeïnvloeding, en het organiseren van vrouwen. De samenwerking bestond uit het opstarten van twee vakbonden voor vrouwen in kinderopvangcentra en schoonheidssalons. PWWSD slaagde er goed in om deze vrouwen te bereiken en de sensibiliseren over hun rechten.


Doel 4. Minder kindersterfte

In 1990 stierven 13 miljoen kinderen in de armste landen, vaak door makkelijk te genezen ziektes. In 2015 zijn dat er hooguit 4 miljoen.

doel4
fos
steunt het Peruaans burgernetwerk voor gezondheid ForoSalud. Aanwezigheid van betaalbare basisgezondheidsvoorzieningen kunnen al een wereld van verschil maken, onder meer op vlak van kindersterfte. ForoSalud ijvert voor het recht op gezondheid. In april vorig jaar stemde het Peruaans parlement de ‘Wet voor een universele ziekteverzekering'. Deze wet is volgens ForoSalud een belangrijke stap in de goede richting en kwam er dankzij de formulering van het wetsvoorstel, de lobby en de sociale mobilisatie van ForoSalud. Maar nog steeds vallen (vooral arme) mensen uit de boot. Daarom blijft ForoSalud mensen en organisaties informeren, bewustmaken, vormen en vooral ook mobiliseren om hun eisen en wetsvoorstellen sociale kracht bij te zetten.

Doel 5. Minder moedersterfte

Moedersterfte met driekwart verminderen tegen 2015. Universele toegang tot reproductieve gezondheid in 2015.

doel5
fos
-partner Comixmul in Honduras startte enkele jaren geleden een mutualiteitssysteem op. Deze krediet-coöperatieve van vrouwen in het Zuiden van het land voorziet in gyneacologische dienstverlening voor 6000 leden. fos-medewerker Daniel Gamez: "De vrouwen betalen een kleine bijdrage voor consultatie en 20 procent van de kostprijs van de medicatie. De overige 80 procent van de kost van het geneesmiddel wordt betaald door de intresten op een sociaal fonds dat de Belgische verzekeringsmaatschappij P&V ter beschikking gesteld heeft."


Doel 6. HIV/Aids, malaria en andere ziekten stoppen

De verspreiding van deze ziekten stopt. Het aantal nieuwe besmettingen blijft stabiel. Universele toegang tot behandeling van HIV/Aids tegen 2010.

doel6
fos
werkt in Cuba aan toegang tot gezondheid voor kwetsbare bevolkingsgroepen. Onder meer het Nationaal Centrum voor AIDS-preventie (CNP-SIDA) is hierbij een partner van fos. CNP-SIDA werkt met gezondheidspromotoren die sensibiliseringsacties opzetten waarvan sommigen specifiek gericht op de homosexuele milieus. Ook kunnen in vijf verschillende lokalen jongeren op consultatie komen. CNP-SIDA richtte zijn inspanningen specifiek op enkele wijken waar de resultaten al snel zichtbaar werden: op twee jaar tijd nam het aantal nieuwe HIVbesmettingen in de leeftijdsgroep van 19 tot 29 jaar met tweederde af.

Doel 7. Duurzaam milieu verzekeren

Het aantal mensen dat geen toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen heeft, is gehalveerd. Met een duurzaam milieubeleid keren we het verlies van natuurlijke rijkdommen om.

doel7
fos
heeft een overeenkomst met de Belgische petroleumsector. Projecten rond energie en duurzame ontwikkeling in Mozambique en El Salvador krijgen op grond van de sectorale cao financiële steun uit het zogenaamde ‘Energiefonds'. In Bolvia is intussen een project rond het opwekken van zonne- energie afgerond. Het zorgde er voor een ware ommekeer in het leven van enkele kleine gemeenschappen in zones waar tot voor kort geen elektriciteitsnetwerk was. De opgewekte zonne-energie kan nu door deze gemeenschappen gebruikt worden voor verlichting, televisies, keukentoestellen en - heel belangrijk - elektriciteit voor de openbare voorzieningen zoals gezondheidscentra, scholen en waterzuiveringsinstallaties.

Doel 8. Globale samenwerking promoten

Niet alleen het Zuiden werkt aan de Millenniumdoelen, ook de rijke landen zetten hun beste beentje voor. Dit niet enkel door geld te geven. We voeren ook eerlijke handel, we zorgen voor betaalbare medicijnen en we schelden oude schulden kwijt.

doel8

fos strijdt voor een rechtvaardige wereld. Internationale solidariteit is voorwaarde om hiertoe te komen. Ledenorganisaties en maatschappelijke bewegingen zijn noodzakelijk om een tegenmacht op te bouwen die de rechtvaardige verdeling van middelen nastreeft. Daarom werkt fos samen met tal van organisaties binnen de socialistische beweging en de Noord-Zuidbeweging.

Wil je meer te weten komen over fos en haar activiteiten, surf dan naar http://www.fos-socsol.be.

Auteur: Lisa Develtere

 

 


Deel dit artikel