De Vlaamse Vredesweek zorgde voor 21 061 vredesbomen; een welgemeende dankjewel!

Alle kernwapens de wereld uit! Dat was de campagne slogan waarachter tienduizenden Vlamingen zich schaarden de afgelopen vredesweek, die van vrijdag 23 september tot zondag 2 oktober 2005 liep. De slotmanifestatie op de Groenmarkt van Sint-Truiden was de eindhalt van de vredeskaravaan langsheen Vlaamse Vredesgemeenten. Van Ieper via Diksmuide, Hooglede naar Brugge, van Gent naar Aalst en Mechelen, van Antwerpen naar Leuven en Brussel, van Genk naar Kleine Brogel (Peer) en eindelijk Sint-Truiden. Zowel op educatief vlak als politiek werd de sensibilisatie voor de massavernietigingswapens, nl. de alles vernietigende kernwapens, aan een ruim publiek voorgeschoteld. Het aantal van 32 000 kernwapens in de wereld heeft heel wat verontwaardiging tijdens de straatacties met zich mee gebracht. Jong en oud, van links tot rechts, gelovig of niet, vrouw of man … velen keurden de techniek om kernwapens te gebruiken tijdens conflicten in de toekomst met ontzetting af.

www.vredesweek.be


Tijdens de hoorzitting in het Federaal Parlement, de gesprekken met minister De Gucht en Flahaut, de toespraken van militairen in Diksmuide en Kleine Brogel, de lezingen met de Vredesweek-getuigen Dave Robinson (VSA), Elad Orian (Israël) en Nikitin Alexander (Rusland), de vele schoolactiviteiten in zowel basisonderwijs als secundair, de straatacties en werkvergaderingen werd nogmaals duidelijk dat een lange weg moet worden afgelegd, maar dat de Vredesweek met de hulp van velen de discussie over de kernwapens weer op de agenda heeft gezet.

Naast het afkeuren van de nucleaire strategie wilde de Vlaamse Vredesweek-partners – Artsen voor Vrede, de Vuurbloem, Forum voor Vredesactie, Ijzerbedevaartcomité, Jeugd & Vrede, Nederlandstalige Vrouwenraad, Netwerk Vlaanderen, Verbond VOS Vlaamse Vredesvereniging vzw, Voor Moeder Aarde vzw, Vrede vzw, Vredeshuis Aalst, vredesstad Ieper en Pax Christi Vlaanderen – een duurzaam kattebelletje achterlaten na deze campagne, nl. voor elk kernwapen in de wereld wordt een vredesboom geplant in Vlaanderen: 32 000 vredesbomen.

Vandaag in Sint-Truiden wordt duidelijk dat bomen planten in Vlaanderen wel een vurige wens is, maar zeker niet zo vanzelfsprekend. Volgens het Vlaams regeerakkoord zouden tegen 2007 10 000 ha bos geplant moeten zijn. De stand van zaken is volgens de Vereniging voor Bos in Vlaanderen, Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu op basis van gegevens van het IWB (Instituut voor Wild- en Bosbeheer) alarmerend. Slechts 250 ha zijn verwezenlijkt in de nieuwe bosaanplantingen, waarbij bovendien rekening gehouden moet worden met blijvende ontbossingsdrang. Het IWB rekende uit dat het aan dit tempo 175 jaar zou duren om het gewenste aantal van het regeerakkoord te bereiken. Ter informatie: 32 000 vredesbomen kunnen geplant worden op 16 ha. De Vlaamse Vredesweek hoopt daarmee haar steentje bij te dragen tot een ecologisch verantwoorde samenleving; met voldoende (vredes)bossen en zonder kernwapens.

De lijst van vredesbossen zwelt aan, de kritiek op de kernwapens ook. Heel wat vredesgemeenten maakten tijdens deze Vredesweek duidelijk dat er ruimte voorzien wordt voor de aanplanting van de vredesbossen. Op zaterdag 26 november nodigt de vredesstad Vilvoorde iedere Vredesweek-sympathisant van 10u. tot 15u. uit om mee het vredesbos in Houtem met 10 000 vredesbomen aan te planten. Zaterdag 11 maart is het de beurt aan het vredesstadsbestuur van Gingelom en Sint-Truiden om weer eens 10 000 vredesbomen aan te planten. Verder komen er vredesbossen in Rumst, Ieper en Wuustwezel. Andere vredesgemeenten zoals Damme en Ieper leggen dan weer een laan met vredesbomen aan. Gent en Brussel plantten tijdens de vredesweek een vredesboom op een symbolische plek net als de staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling, Els Van Weert, en het ACW-bestuur van Mechelen. Omdat de initiatieven van scholen, parochies, jeugdclubs en vredesgemeenten blijven binnenkomen op het Vredesweek-secretariaat, beslisten de Vredesweek-partners om tijdens de Week van het Bos, die vandaag start, de teller van de Vredesbomen op de website www.vredesweek.be nog tot 26 november geactiveerd te houden. Deze teller houdt de betaalde vredesbomen in de gaten. Bij elke vredesboom die gesponsord en geregistreerd stijgt het cijfer evenredig mee. Voor slecht één euro op het Vredesweek-rekeningnummer 001 – 0351611 – 62 sponsort u een vredesboom voor de verschillende vredesbossen. Vermeld duidelijk dat het om een vredesboom of –bomen gaat.

Als de geplante vredesbomen in 2020 volwassen zijn zouden volgens de internationale verdragen alle kernwapens uit de wereld moeten zijn. Dan hopen we een schitterend Vredesweek-feest te vieren met een fijne wandeling in één van de vredesbossen.

Namens alle medewerkers van de Vlaamse Vredesweek en met dank aan de vele vrijwilligers voor de vrede en 11.11.11

Gio De Weerd

Vredesweek-coördinator

Zet je schrap want de Vlaamse Vredesweek 2006 is in volle voorbereiding. Van vrijdag 22 september tot zondag 1 oktober 2006 zetten we alle zeilen bij om de situatie van jongeren in de vele conflictgebieden te verbeteren. Terwijl de meeste jongeren gevlucht zijn voor het geweld blijven heel wat jonge mensen verlaten en getraumatiseerd achter. Ze zijn vaak de prooi van nietsontziende oorlogsmisdadigers. De geweldmachine van de oorlog ontziet niemand, ook niet de jongeren. En wanneer de post-conflict fase aanbreekt zijn zij het die onmenselijke inspanningen moeten leveren om de stukgeschoten ruimte weer op te bouwen. Volgend jaar roepen we alle hens aan dek voor dit schrijnende probleem.

Deel dit artikel