De wereld beveiligen tegen biologische wapens is een collectieve verantwoordelijkheid

De Biological Weapons Convention is het VN verdrag dat de ontwikkeling, productie en bezit van biologische en toxine wapens verbiedt. Sinds 2005 vindt elk jaar een bijeenkomst van experten plaats, om zo telkens een aantal specifieke onderwerpen te behandelen. Elk jaar krijgen ook NGOs, waaronder Pax Christi International, de kans deel te nemen aan deze bijeenkomst. Dit jaar vindt deze bijeenkomst plaats van 18 tot 22 augustus 2008 

 


De "Biological Weapons Convention" is het VN verdrag dat de ontwikkeling, productie en bezit van biologische en toxine wapens verbiedt. Sinds 2005 vindt elk jaar een bijeenkomst van experten plaats, om zo telkens een aantal specifieke onderwerpen te behandelen. Dit jaar vindt deze bijeenkomst plaats van 18 tot 22 augustus in Geneve, en worden volgende onderwerpen behandelt:

1. Nationale, regionale en internationale maatregelen ter verbetering van biosafety en biosecurity, met inbegrip van veiligheid in laboratoria en de behandeling en bewaring van toxines en pathogenen.

 
2. de ontwikkeling van gedragscodes, sensibilisatie-initiatieven en controle-maatregelen, bedoeld om te vermijden dat biologische en biotechnische  wetenschappelijke vooruitgang zou leiden tot toepassingen in strijd met de bepalingen van de Conventie.
 

Zoals elk jaar hebben ook NGOs de mogelijkheid hierbij aanwezig te zijn. Dit jaar worden zelfs voor de eerste maal twee “poster sessies” georganiseerd – één voor elk thema – waaraan NGOs actief kunnen deelnemen. Op 18 augustus zal Enrique Sierra, de vertegenwoordiger van Pax Christi International bij de VN in Geneve, het standpunt van Pax Christi International toelichten. Dit standpunt “Keeping the world Safe from Biological Weapons required Collective Responsibility” is hier beschikbaar.

Meer informatie: tim.bogaert@paxchristi.be

 

Deel dit artikel