De wereld verandert, Vredeseilanden ook

Men kan er niet omheen: de politiek globaliseert, de economie globaliseert en ook de civiele maatschappij volgt die tendens. Deze context is medebepalend voor de ontwikkeling van Vredeseilanden, en het zou dan ook wereldvreemd zijn om daar in onze programma’s geen rekening mee te houden. Daarom zal Vredeseilanden zijn programma’s steeds meer op regionale basis gaan organiseren.

Vredeseilanden zit volop in een veranderingsproces. Dit proces startte met de formulering van een nieuwe missie, waarbij de nadruk meer komt te liggen op toegang tot markten voor familiale boeren. Om ervoor te zorgen dat boeren bijvoorbeeld hun producten in de winkelrekken krijgen, is het belangrijk dat ze zich organiseren, zodat ze samen sterk staan om hun economische en politieke rechten te doen gelden. Advocacy en mobilisatie zijn daarbij cruciaal. Maar economieën stoppen niet aan de landsgrenzen. Om effectief invloed uit te oefenen in een veranderende wereld die steeds minder grensgebonden is, gaat Vredeseilanden zijn activiteiten meer en meer regionaliseren.

Centraal-Amerika als koploper

Wat regionalisering concreet betekent voor Vredeseilanden, is al te zien in Centraal-Amerika. Daar werden de programma’s van Costa Rica en Nicaragua op elkaar afgestemd. De coördinatie met de contactpersonen in de landen verloopt sinds kort ook vanuit één kantoor in Nicaragua.  Dit laat niet alleen toe om kosten te besparen, maar zorgt ook voor een coherenter programma. Vermits de afstanden in de regio gering zijn, kan er zo grensoverschrijdend samengewerkt worden. Deze structuur laat ook toe om bijvoorbeeld boeren in Honduras te betrekken bij de werking.

Centraal-Amerika

Zo’n verandering ziet er eenvoudig uit op papier, maar op het terrein stelt het de organisatie voor moeilijke keuzes. Nieuwe partners moeten gezocht worden, oude samenwerkingen moeten stopgezet worden. Om die overgang zo pijnloos mogelijk te laten verlopen, werden er in 2006 heel wat bezoeken aan de regio afgelegd.

De grootste uitdaging was om de medewerkers mee te krijgen in dit moeilijke proces. Er werd vrij snel duidelijk gemaakt aan het personeel van het kantoor in Costa Rica hoe de toekomst er voor hen zou uitzien. We konden op heel wat begrip en medewerking van de mensen rekenen. Het hele proces en de achtergrond ervan, werd ook bij de partnerorganisaties uitgelegd. De meeste onder hen hadden er moeilijk mee, vooral ook omdat een aantal financieel sterk van Vredeseilanden afhankelijk zijn. Er wordt nu met deze partners gezocht naar andere financieringsbronnen, zodat deze partners op zelfstandige basis kunnen werken.

Nieuwe mogelijkheden in Honduras

In Nicaragua verliep de start van de uitfasering van enkele partners moeilijk. Niet alleen omwille van de partners die ermee werden geconfronteerd, maar ook voor de stafleden die van zeer kortbij de opvolging van deze programma’s deden. Toch is Vredeseilanden erin geslaagd om op een menselijke manier dit proces in gang te zetten en ook hier is globaal genomen het eindpunt voorzien ten laatste 2009.

Verder werden in Honduras bezoeken georganiseerd om de mogelijkheden tot samenwerking af te tasten. Focus was gericht op het leren kennen van boerenorganisaties, koepels van boerenorganisaties, dienstverlenende NGO’s en netwerken. Er wordt nu onderzoek gedaan in een zone in het Zuiden van Honduras, dat dit jaar nog zal uitmonden in een pilootproject. Op korte termijn moet dit uitmonden in een programma in Honduras, dat duidelijk gelinkt is aan commerciële dynamieken van boerenorganisaties in de hele regio.

Veranderen is niet gemakkelijk, maar wel broodnodig als we willen dat familiale landbouwers in het Zuiden ook in een context van open grenzen en vrijhandel een sterke toekomst hebben. En daar is het uiteindelijk allemaal om te doen…

Deel dit artikel