'Dexia uit Israël' informeert Dexia-personeel over Dexia Israël

Woensdag 12 november, 7.30 u. Een veertigtal mensen waren vroeg uit de veren om deel te nemen aan de prikactie die tot doelstelling had om het Dexia-personeel te informeren over de banden tussen Dexia en de illegale kolonies in de Westelijke Jordaanoever. 3.000 mensen werken er in de nieuwe Dexia-toren (die met de flikkerende lichtjes aan het Rogierplein), zo verzekerden men ons vooraf. Verschillende vrijwilligers waren maandag en dinsdag dan ook present om de nodige flyers, spandoeken en ander actiemateriaal klaar te stomen.


Woensdagmorgen om 7.30 u. daagden een 40-tal vrijwilligers op om er een succes van te maken. Na een telefoontje met Burgemeester Demanet van Sint-Joost-Ten-Node, op wiens grondgebied het Rogierplein ligt, waren de laatste misverstanden uit de weggeruimd en kon de actie van start gaan.

Op een uur tijd werden er +/- 1.500 flyers uitgedeeld aan het Dexia-personeel. Hierin werden kort de eis en motivatie van de actievoerders opgesomd. (zie flyer in bijlage). "Dexia uit Israël, desinvestering nu" was kort maar bondig de boodschap. Zoals ondertussen geweten is, financiert Dexia, via zijn filiaal Dexia Israël, de ontwikkeling van de kolonies in de Westelijke Jordaanoever. Deze kolonies zijn illegaal volgens verschillende resoluties van de VN-veiligheidsraad. Deze resoluties baseren zich op de 4-de Conventie van Geneve die onder andere stelt dat "De bezettende Macht geen delen van zijn eigen bevolking zal deporteren of overbrengen naar gebieden die hij bezet".

Reden genoeg dus om Dexia naar een standpunt te vragen over de politiek van zijn dochter in Israël. Dit konden we op het einde van de actie doen tijdens een ontmoeting met Dhr. François Durollet, 'Deputy Executive Vice President Public Finance' en 'Head of Public Finance Network & FSA Division' van Dexia NV. De delegatie, met Mathias Van Hove (VPK), Georges Spriet (Vrede vzw), Myriam Vandecam (Codip), Ann Etienne (intal) en Mario Franssen (woordvoerder Dexia uit Israël), lichtte de eis en motivatie van de actie toe en verwees naar de uitspraken van Dexia Israël directeur dhr. Kapah die in de Knesset, het Israëlische parlement, duidelijk maakte dat Dexia Israël kolonies financiert. Dhr. Durollet gaf meer toelichting over de context waarbinnen Dexia Israël functioneert. Zo benadrukte hij dat Dexia Israël naar de Knesset geroepen was net omdat het niet voldoende aandacht had voor de financiering van de kolonies. Ook wees hij erop dat het percentage van het budget van Dexia Israël dat naar de financiering van de kolonies gaat steeds verder afneemt en vandaag nog slechts 0,8 % van het totaal bedraagt. Daarnaast hield hij er ook aan te vermelden dat Dexia Israël ook de ontwikkeling van Arabische en Druzen gemeenstes in Israël financiert.

De delegatie maakte nogmaals duidelijk dat het schenden van het Internationaal Recht, zelfs voor 0,8 %, niet aanvaardbaar is en dat we een duidelijk standpunt van Dexia NV hierover willen. Ook werd Dexia's eigen ethische code aangehaald om duidelijk te maken dat Dexia Israël niet binnen het profiel van Dexia past. In deze code staat bijvoorbeeld: "Ondernemingen moeten binnen hun invloedssfeer de mensenrechten naleven en bevorderen". Zelfs indien de nieuwe bestuurders, Dhr. Jean-Luc Dehaene als voorzitter van de Raad van Bestuur en Dhr. Pierre Mariani als nieuwe directeur, niet op de hoogte waren over de situatie bij Dexia Israël bij hun aantreden, is het vandaag tijd om duidelijkheid te scheppen over de plannen die Dexia heeft met zijn dochter in Israël.

Voor de ontmoeting beëindigd werd beloofde Dhr. Durollet ons de cijfers van Dexia Israël te bezorgen die zijn stelling over de afbouw van de investeringen staven en beloofde hij de directie van onze eis en motivatie op de hoogte te bregen. De delegatie van zijn kant beloofde om terug te keren indien de antwoorden van Dexia NV onvoldoende zijn en ze via hun dochter een loopje blijft nemen met het Internationaal Recht en zijn eigen ethische codes.
  • Tip: Waarom zou je de flyer niet aan je eigen lokale Dexia-filiaal bezorgen?
  • Meer info via www.intal.be.
  • Wil je meewerken? mario.franssen@intal.be

Deel dit artikel