Dierenarsten Zonder Grenzen wint Waalse kwaliteitsprijs

Op 27 november 2007 heeft Dierenartsen Zonder Grenzen de Waalse Kwaliteitsprijs gewonnen. Dit in de categorie "Sociale Organisatie". Deze tweejaarlijkse prijs wil organisaties belonen die kwaliteit nastreven in hun dagelijkse werking. Hij werd uitgereikt door de Waalse minister-president Rudy Demotte.

 

Kwaliteitsprijs stimuleert bedrijven om efficiënter te werken.

Kwaliteit is een idee of een manier van denken, die een organisatie structuren, methodes en hulpmiddelen aanreikt om doeltreffender te werk te gaan. Het woord kwaliteit maakt al een tijd deel uit van de woordenschat op de werkvloer. En hoewel de term «kwaliteitsmanagement» vroeger vooral gemeengoed was in grote privé-bedrijven, vinden we deze benadering tegenwoordig steeds vaker terug in andere sectoren, zoals openbare diensten en sociaal werk. Dierenartsen Zonder Grenzen hecht heel veel belang aan kwaliteit. Dat is ook nodig als we tegemoet willen komen aan de steeds strengere eisen van onze donateurs, als we de steeds zwaardere en complexere administratieve procedures willen systematiseren en vereenvoudigen. Het helpt ons bovendien om doeltreffender hulp te bieden aan de kwetsbare bevolkingsgroepen in Afrika.

Dierenartsen Zonder Grenzen werkt volgens het model van de Europese Stichting voor Kwaliteitsbeheer.

We besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van leidinggevende capaciteiten, die op hun beurt weer voortvloeien uit een duidelijke visie en missie. Daarnaast werken we eenvoudige maar efficiënte werkprocédés uit en ontwikkelen partnerschappen tussen Noord en Zuid. Op die manier nemen we onze verantwoordelijkheid op naar de samenleving toe, met respect voor onze ethische code en waarden.

Dierenartsen Zonder Grenzen: dieren genezen om mensen te redden

In veel Afrikaanse gebieden is de bevolking rechtstreeks afhankelijk van haar dieren. Wanneer de kudde ziek is, wordt het hele dorp getroffen. Daarom ondersteunt de Belgische ngo Dierenartsen Zonder Grenzen lokale boeren met opleidingen en vaccinatiecampagnes. De organisatie geeft de bevolking opleidingen rond dierlijke gezondheid, melkproductie en -verwerkingstechnieken en het organiseren van veehandel. Door het vee gezond te houden zoekt Dierenartsen Zonder Grenzen in tien Afrikaanse ontwikkelingslanden naar langetermijnoplossingen voor armoede en honger.

http://www.dzg-belgium.org

Deel dit artikel