Dierenartsen Zonder Grenzen actief in getroffen Oeganda

Tegelijkertijd organiseert de VN voedselbedelingen

In Oeganda startte vorige week het Wereld Voedsel Programma van de Verenigde Naties. Oeganda kent een derde droogteperiode in zes jaar, wat gepaard gaat met grote voedseltekorten. Tot juli zullen 500.000 inwoners van de streek Karamoja voedsel ontvangen van het noodhulpprogramma van de VN.

Ook Dierenartsen Zonder Grenzen is sinds een aantal weken actief in het getroffen gebied Karamoja, maar dan met een heel andere aanpak. Doel is dat de lokale bevolking nu, maar ook in toekomstige moeilijke periodes, kan overleven van wat het vee produceert en dat ze niet meer afhankelijk hoeft te zijn van noodhulp.

Het veeteeltproject van DZG ondersteunt de lokale boeren met diergeneeskundige opleidingen en vaccinatiecampagnes. Het pakt de acute hongersnood aan door het vee te genezen of te beschermen door vaccinatie.


 

Derde droogte in vijf jaar leidt tot chronische voedseltekorten

Karamoja is de armste streek in Oeganda. Het gebied heeft normaal om de vijf jaar te lijden onder droogtes, maar sinds 2000 gebeurde dit iedere twee jaar. Vele oogsten mislukten en de lokale bevolking kon onvoldoende voedsel kopen om te overleven. Het Wereld Voedsel Programma van de Verenigde Naties deelt daarom voedselrantsoenen uit aan de zwaarst getroffen gezinnen. Dit moet hen voorzien van de helft van het minimum aan dagelijkse energiebehoeften. Tot juli zal het programma 23.000 ton voedsel verdelen, goed voor bijna 1 miljoen euro.

Zelfs zonder droogteperiodes is het voor de bevolking in Karamoja knokken om te overleven. Ondervoeding is de belangrijke doodsoorzaak in het gebied. Volgens een analyse van het Wereld Voedsel Programma uit 2005, kan 60 % van de gezinnen uit Karamoja slechts één keer per dag eten, en soms zelfs minder.

 

Dierenartsen Zonder Grenzen kiest in dit gebied voor een preventieve aanpak

De activiteiten van DZG beschermen en optimaliseren de lokale rijkdom, namelijk de veestapel. Wanneer het vee in goede gezondheid verkeert, wordt de lokale bevolking nu én in de toekomst veel minder kwetsbaar. Het Karamoja Livelihood Support Program van Dierenartsen Zonder Grenzen omvat volgende activiteiten:

1) De uitbouw van de diergeneeskundige dienst op dorpsniveau
Want veel dierziekten zijn eenvoudig te voorkomen

Veeteelt is de ruggengraat van de economie in Karamoja, maar het beschikbare vee kan niet optimaal renderen. Eén van de grootste problemen is het grote aantal dierziekten, waardoor de dierlijke voedselproductie laag blijft en er veel dieren sterven. De meest voorkomende dierziekten zijn nochtans gemakkelijk te behandelen of te voorkomen door vaccinatie, maar de meeste veterinaire diensten zijn niet aangepast aan de lokale condities van de nomaden. Het aantal lokale dierenverzorgers moet stijgen en ze moeten regelmatiger bijgeschoold worden.

 
2) De opleiding van vrouwen i.v.m. een verbeterde productie
Want een betere verwerking van de melk betekent meer voedsel

In Karamoja zijn de vrouwen sleutelpersonen in voedselproductie voor eigen gebruik, maar vaak hebben ze niet de nodige vaardigheden om hun taak optimaal te vervullen. Willen we de voedselzekerheid voor het gezin verhogen, dan is het noodzakelijk dat de vrouwen opleidingen krijgen in o.a. betere melktechnieken en betere melkverwerking. Wanneer de vrouwen aangepaste opleidingen krijgen, zal er minder voedsel verloren gaan bij de bewaring. Dat verhoogt de opbrengst en dus ook de voedselzekerheid.

 

3) De ontwikkeling van waterpunten
Want meer drinkbaar water verhoogt de melkproductie

Aangezien de melkproductie erg afhankelijk is van drinkbaar water, is de beperkte watervoorraad een belangrijke belemmering. Omdat dieren vaak rond eenzelfde waterpunt samenkomen, worden dierziekten gemakkelijker overgedragen tussen de kuddes. Daarom besteedt het project voldoende aandacht aan een uitbreiding van het aantal waterpunten.

Het project wordt uitgevoerd met steun van de Europese commissie en het Belgisch overlevingsfonds.

 

Over Dierenartsen Zonder Grenzen

Wanneer de kudde ziek is, verkeert het hele dorp in gevaar. Dierenartsen Zonder Grenzen pakt de acute hongersnood in Afrika preventief aan door het vee te genezen. De organisatie steunt lokale boeren met opleidingen en vaccinatiecampagnes. Ze informeert de bevolking over dierlijke productie, diergezondheid en het organiseren van veehandel. De uitbouw van een diergeneeskundig netwerk is een absolute noodzaak als we de hongersnood in ontwikkelingslanden op een fundamentele manier willen bestrijden.

PRAKTISCHE INFO

Contactpersonen: An Kokken, Communicatieverantwoordelijke, a.kokken@vsf-belgium.org en Dr. Els Bedert, Projectverantwoordelijke Oost-Afrika, e.bedert@vsf-belgium.org

Tel: 02/ 539 09 89, DZG Belgium, Paul Deschanellaan 36-38, 1030 Brussel, www.dzg-belgium.org,


 

Deel dit artikel