Doe mee met de paaseierenslag voor Cuba

Condoleezza Rice, de nieuwe Buitenlandminister van Bush, noemde Cuba onlangs een "voorpost van de tirannie". Als Cuba al een voorpost is, dan wel van iets heel anders dan tirannie. Voor de miljarden armen en onderdrukten in de wereld is Cuba een voorpost van gezondheid, onderwijs, gelijkheid en vooruitgang. Cuba telt ongeveer evenveel inwoners als België, maar is, als derdewereldland, meer dan tien keer armer. Toch heeft Cuba een zuigelingensterfte (het aantal kinderen dat sterft voor zijn eerste verjaardag, per 1.000 levendgeborenen) van amper 5,8. Dat is bij de laagste ter wereld. In België bedraagt dit cijfer 4, maar in de VS sterven er meer zuigelingen dan in Cuba (7/1000), in de rest van Latijns-Amerika zelfs zes keer meer.

Cuba kende in 2004 een opmerkelijke economische groei van 5%, ondanks twee verwoestende orkanen. Het socialistisch systeem zorgt ervoor dat die groei niet een kleine elite verrijkt, maar de hele bevolking ten goede komt. Omdat in Cuba het welzijn van de mensen voorrang heeft op de winst, besliste de regering om de goede economische resultaten in 2005 om te zetten in extra investeringen in het onderwijs, de gezondheidszorg en de sociale zekerheid. De economische groei drukte ook het werkloosheidscijfer verder naar beneden, tot 1,9%. Van zo'n cijfer kunnen de werkers in België en Europa alleen maar dromen.

Cuba steunen

Geneeskunde voor de Derde Wereld (G3W) wil Cuba's realisaties op het vlak van gezondheid een duwtje in de rug geven. De Cubaanse revolutie toont aan dat zelfs met zeer weinig middelen prachtige resultaten gehaald worden als de mensen eerst komen, en niet de winst.
De blokkade, ingevoerd door de VS, berokkent het land zware economische schade. Zo dwingt ze Cuba bijvoorbeeld om bepaalde geneesmiddelen en medisch materiaal erg duur in te voeren uit derde landen. Met deze maatregelen proberen de VS het Cubaanse voorbeeld aan diggelen te slaan.
G3W steunt in Cuba drie projecten van basisgezondheidszorg: in het centrum van de hoofdstad Havanna, in de provinciestad Cienfuegos en in de landelijke gemeente Yaguajay. In de projecten worden wijkkliniekjes opgekalefaterd, krijgt gezondheidspersoneel bijkomende vorming en neemt de bevolking zelf initiatieven voor gezondheidspromotie en -preventie.

Wil je meedoen aan de campagne? Surf dan snel op www.g3w.be

intal DOOR:

Deel dit artikel