Doha onvoldoende door gebrek aan politieke wil


Op de klimaatconferentie in Doha werd zaterdagavond het Kyotoprotocol verlengd tot 2020, en werden kleine stappen vooruit gezet in het proces naar een nieuw globaal klimaatakkoord in 2015. Landen beloofden echter onvoldoende emissiereducties op de korte termijn. Bovendien bleven concrete financieringsbeloftes uit. Ook sociale bezorgheden ontbraken op de agenda. Door onvoldoende ambitie van de landen in Doha, is de wereld nog steeds op weg naar een onomkeerbaarder opwarming van vier graden en meer, met alle sociale en ecologische gevolgen vandien.


De verschillende organisaties die lid zijn van het Platform Klimaatrechtvaardigheid (IEW, BBL, WWF, Greenpeace, ACV, ABVV, ACLVB, Oxfam-Solidariteit, Oxfam-Wereldwinkels, 11.11.11 en CNCD-11.11.11) komen tot dezelfde conclusie:

"In Doha slaagden verschillende landen er niet in voldoende politieke wil te tonen. Ook België scoort ondermaats, vooral op klimaatfinanciering en een beleid voor interne emissiereducties."

  • "Het Kyotoprotocol werd verlegd, maar wat op tafel ligt remt nauwelijks de klimaatverandering af. Daarom roepen we de Europese Unie op om binnen het protocol zo snel mogelijk een reductiedoelstelling van 30 procent in te schrijven."
  • "Voor financiering na 2012 ligt bitter weinig op tafel. Dit is onaanvaardbaar. Het kan niet dat industrielanden tot 2020 de ontwikkelingslanden in de steek laten om het hoofd te bieden aan klimaatverandering."
  • "Doha moest een werkplan voorleggen om het ambitieniveau voor 2020 te verhogen en de basis te leggen voor globale emissiereducties na 2020. De vooruitgang die gemaakt werd in Doha was onvoldoende en te weinig concreet."
  • "Industrielanden bleven doof voor sociale bezorgdheden: de weg naar een rechtvaardige transitie stond niet op de agenda en klimaatslachtoffers hebben momenteel geen zekerheid op een internationaal verzekerings- en compensatie mechanisme."


Perscontact
  • Sarah Lamote (11.11.11 en coördinatrice Platform Klimaatrechtvaardigheid): 00974 333 96 717
  • Mathias Bienstman (BBL): 0032 499 77 68 06
  • Jan Vandermosten (WWF): 0032 472 83 25 18
  • Bert De Wel (ACV): 0032 473 82 00 97


Het Platform Klimaatrechtvaardigheid is een Belgische federale politiek platform gecoördineerd door 11.11.11 en CNCD-11.11.11 en gevormd met Association21, Bond Beter Leefmilieu (BBL), Broederlijke Delen, CADTM, ACV-CSC, ACLVB-CGSLB, Entraide et Fraternité, FGTB-ABVV, FSTM, Greenpeace, Inter-environnement Wallonie (IEW), Climat et Justice sociale, Médecine Pour le Tiers Monde, Oxfam-Solidarité, Oxfam Magasins du monde, Oxfam-Wereldwinkels, PROTOS, SLCD, SOS FAIM, Tourisme Autrement, Vredeseilanden en WWF.

Deel dit artikel