DR Congo: vredesproces biedt burgers geen hoop

Na zes maanden vredesakkoord blijft Oost-Congo geplaagd door vreselijk geweld, verklaarde de pas opgerichte Congo Advocacy Coalition. Zij riep de gewapende groepen en de Congolese overheid op de bevolking effectief te beschermen.
De CAC is een coalitie van 64 humanitaire organisaties en mensenrechtengroepen die in juli 2008 werd opgericht om binnen het vredesproces voor Oost-Congo de aandacht te focussen op de bescherming van de burgerbevolking.

Deel dit artikel