Dr. Salam Ismaël brengt verslag uit van een medische missie in Irak

 

Dr. Salam Ismaël, algemeen secretaris van onze Iraakse partner Doctors for Iraq, was weer even in Europa. Op 3 mei kwam hij langs bij intal om verslag uit te brengen van een medische missie naar Basra, in het zuiden van Irak, gefinancierd door Geneeskunde voor de Derde Wereld.

Over de medische missie naar Basra

Dr. Salam: "Onze medewerkers in Basra hadden gesignaleerd dat er veel ondervoeding is bij schoolkinderen. Kinderen krijgen makkelijker infecties als ze ondervoed zijn, en ook het drinkwater in die streek is niet zuiver. Daarom stuurden we op hun vraag een medisch team van drie dokters, een apotheker en een verpleegster naar Basra. Tussen haakjes: het feit dat wij vanuit Bagdad naar Basra trekken, in het overwegend sjiïetische zuiden van Irak, toont aan dat wij niet sectair zijn, dat wij het recht op gezondheid van alle bevolkingsgroepen in Irak verdedigen.

Ons team hield van 6 tot 10 maart consultaties in een lagere en twee middelbare scholen in Najibia, net buiten de stad Basra. Ze hadden een grote lading geneesmiddelen mee. De dag voor de start van de consultaties contacteerden ze sleutelpersonen in het gebied, niet alleen in de scholen, maar ook in de moskeeën en de wijken. Zo waren de mensen op de hoogte van ons initiatief. De bevolking gaf ons team een warm welkom. Ze zeiden dat ze erg dankbaar waren dat er eindelijk eens dokters naar hun gebied kwamen, dat mensen van zo ver weg om hen gaven, en dat die bereid waren daarvoor risico’s te nemen. Want door de oorlog en de bezetting blijft reizen in Irak een riskante onderneming.

Het team van Doctors for Iraq maakte een gedetailleerd rapport op van de missie. In de verschillende scholen waar ze werkten zaten tesamen 1550 kinderen. 426 ervan werden door de artsen gezien en behandeld, terwijl 180 anderen wel onderzocht werden, maar door tekort aan geneesmiddelen geen behandeling meer konden krijgen.

In de evaluatie van de missie werden drie probleemgebieden geïdentificeerd:

  1. De veiligheidssituatie. Na de bomaanslag tegen de moskee van Samara – waardoor we onze missie trouwens hadden moeten uitstellen – was er een toename van geweld en van de activiteiten van allerhande milities. Door te werken met lokale contactpersonen en vrijwilligers uit Basra zelf, konden we toch het nodige vertrouwen winnen om er zonder gevaar te kunnen werken.
  2. Veel prijzen waren gestegen, boven het voorzien budget van de missie. Vooral voor benzine was dat het geval: die was plots in prijs verdubbeld. Dit werd opgevangen door meer te steunen op de hulp van chauffeurs en vrachtwagens uit de lokale dorpen, die ons team bereidwillig bijstonden.
  3. De grote medische nood in het gebied. In feite vroegen de mensen ons om een keer per maand te kunnen terugkeren."

Over het werk en de plannen van Doctors for Iraq

Dr. Salam: "Naast de medische missie naar Basra, gefinancierd door Geneeskunde voor de Derde Wereld, hebben we met de hulp van andere ngo’s ook missies kunnen organiseren naar Tal-Afar en Al-Qaim. We helpen met de heropbouw van de apotheek en stockageruimte van het ziekenhuis van Hadeetha, en hebben een project van waterzuivering lopen in Fallujah.

Een nieuw project dat we op het oog hebben, is het ondersteunen van een werkplaats voor prothesen in Basra. Door de vele niet-ontplofte explosieven, onder andere van clusterbommen, zijn er in Irak zeker 1500 kinderen met geamputeerde ledematen. In een dorpje 5 km ten noorden van Basra, dat door clusterbommen zowat van de kaart is geveegd, zagen we verschillende van die kinderen. Maar de wachtlijst voor prothesen is gestegen tot 8 à 9 maand. En kinderen in volle groei hebben snel een nieuwe prothese nodig. Als we meer middelen hadden, zouden we techniekers kunnen betalen om overuren te kloppen en zo meer kinderen te kunnen voorthelpen. Er zijn ook weinig kinesisten in Irak die hen kunnen leren omgaan met hun prothese. Kinderen zijn ongeduldig, en als het lopen met een prothese niet meteen lukt, gooien ze die vaak aan de kant. We willen dus ook kinesisten opleiden.

Maar naast de humanitaire hulpverlening gaan we ons vooral toeleggen op volksgezondheid en op de verdediging van het recht op gezondheid. Want we willen met ons medisch werk niet zomaar aan vervangende dienstverlening doen, van wat eigenlijk door de overheid zou moeten worden verzekerd. We willen onderzoek doen naar, en informatie en aanklachten verspreiden over een viertal thema’s:

  1. De ‘brain drain’, de vele dokters en andere gezondheidswerkers die ten gevolge van de onveiligheid en moeilijke werk- en sociaal-economische omstandigheden het land verlaten.
  2. Het druggebruik. Irak heeft vandaag geen bewaakte grenzen meer, en is snel een van de belangrijkste doorgangsroutes geworden voor drugshandel vanuit Afghanistan.
  3. De problematiek van wapendracht in de ziekenhuizen, door allerhande milities die zo hun macht willen laten gelden.
  4. De kwestie van de Iraakse gevangenen, die dikwijls ‘vergeten gevangenen’ zijn, in handen van de bezettingsautoriteiten of van de Iraakse politie. De families van wie vastzit in de gevangenis van Sha’aba, nabij Basra, bijvoorbeeld protesteren dat ze geen toegang hebben tot de gevangenen. We hebben een lijvig rapport samengesteld over de omstandigheden waarin de Iraakse gevangenen worden vastgehouden, maar bepaalde milities zetten ons onder druk om het niet naar buiten te brengen…

En dan wil ik nog een speciaal geval onder de aandacht brengen: enkele honderden Palestijnse vluchtelingen zitten vast in het niemandsland tussen de Iraakse en Jordaanse grens. Ze zijn gevlucht voor het geweld in Bagdad en elders, maar kunnen nergens heen: niet naar Palestina, en ook Jordanië laat hen niet binnen. Op 28 april stuurden we een medisch team naar twee tentenkampen aan de grens, waar zo’n 250 Palestijnen verblijven. Drie oudere Palestijnen hebben hartklachten en hebben dringend medische verzorging nodig. Ook zij hebben onze hulp nodig."

Schoolkinderen van Basra poseren voor het spandoek dat de medische missie aankondigt. Ook Geneeskunde voor de Derde Wereld wordt vermeld.

Het medisch team van Doctors for Iraq dat op missie ging naar Basra: Najla Raheem (verpleegster), Dr. Mahmood Shaker (apotheker) en dokters Siham Mustafa (gynaecoloog), Dhiaa Raheem Kareem (chirurg) en Sajad Salim Al Musawi (internist).

De kinderen worden aan een medisch onderzoek onderworpen.

Wondverzorging

En natuurlijk wil iedereen op de foto!

Deel dit artikel