Dringende oproep van Palestinian Non Governemental Organisations' Network

In januari 2006 werd een nieuwe Palestijnse Autoriteit (AP) verkozen door de bevolking van de bezette gebieden. Op 10 april 2006, besliste de Europese Commissie om de hulp aan de Palestijnse Autoriteit stop te zetten. De openbare diensten van de bezette gebieden, waaronder ook de gezondheidszorg vallen, zijn sindsdien nog nauwelijks in staat om op een normale manier diensten te verlenen aan de bevolking. Tezelfdertijd voeren de Israëlische autoriteiten een voortdurende agressie politiek, hetgeen leidt tot een noodtoestand waardoor het onmogelijk wordt voor personen (waaronder medisch personeel) om vrij te bewegen.  

De koepel van Palestijnse ngo’s, PNGO, klaagt deze dramatische situatie aan. Wij publiceren hieronder hun persbericht. Het is dan ook onze taak om al het nodige te doen om onze regering te wijzen op de onaanvaardbare beslissing die zij namen en hen te verzoeken om op deze beslissing terug te komen.

Wij, de Palestijnse gezondheidsverstrekkers in de niet-gouvernementele sector drukken onze grote bezorgdheid en woede uit wat betreft de snelle achteruitgang van de gezondheidsomstandigheden, als een gevolg van de opgelegde politieke en economische sancties tegen de eerlijk verkozen Palestijnse regering aangezien veel internationale schenkers beslisten om hun financiële hulp aan het Palestijns Nationaal Gezag te stoppen. Dit ging gepaard met de Israëlische escalaties tegen de Palestijnse bevolking door non-stop intensief geschut, moorden, massale arrestaties en strikte opsluitingen.

Wij drukken onze grote bezorgdheid uit betreffende de voortdurende verdeling en de bewegingsbeperkingen binnen de Palestijnse gebieden (Westbank en Gazastrook). Wij waarschuwen voor de snelle achteruitgang van de economische situatie in Palestina als gevolg van het onthouden van financiële hulp, het boycotten van de Palestijnse regering door de VS en de EU-landen en het stopzetten van hun humanitaire hulp. Wij vinden dit gedrag een onjuiste collectieve straf voor het Palestijnse volk voor hun eigen en democratische verkozen nieuwe regering.

Bijgevolg gaan de economische, sociale en gezondheidsomstandigheden in het bezette Palestijnse gebied achteruit naar nooitgeziene en alarmerende niveaus. Daarenboven waarschuwen we voor een gevaarlijke humanitaire en gezondheidscatastrofe met een negatieve impact als gevolg op het vlak van verschillende gezondheidsdiensten en programma’s waaronder hospitalisatie, vaccinatie, controle van epidemieën, mentale gezondheid en voeding.

Kanker- en nierpatiënten, zowel volwassen als kinderen, worden bedreigd door het gebrek aan behandeling.

De externe hulp aan het reeds kwetsbare Palestijnse volk stoppen, leidt tot een achteruitgang en een toekomstige ondergang van het Palestijnse gezondheidssysteem.

Sancties zullen ongetwijfeld de ondervoeding bij kinderen doen toenemen, in het bijzonder bij kinderen onder de vijf jaar oud. Daarenboven is de huidige situatie een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van de mentale gezondheidstoestand in het algemeen en in het bijzonder bij kinderen en vrouwen.

Wij vragen de internationale gemeenschap dringend te reageren en hun volledige verantwoordelijkheid op te nemen voor het Palestijnse volk.

De huidige belegering, de Israëlische agressie en de internationale hulpsancties die het Palestijnse volk op dit moment ondervindt, zijn een overduidelijke schending van de mensenrechten, het recht op gezondheid in het bijzonder, zoals het omschreven wordt in het internationale recht.

Wij benadrukken de complementaire en coöperatieve relatie tussen de gouvernementele en de locale burgerlijke gezondheidsverstrekkers. De internationale bedoelingen om de niet-gouvernementele gezondheidssector te steunen als een vervangmiddel voor het gouvernementele gezondheidssysteem worden hierbij volledig afgewezen.

Wij benadrukken ook dat elke poging om de Palestijnse NGO’s te gebruiken als een middel om externe politieke agenda’s over te brengen door buitenlandse steun onaanvaardbaar is. Bovendien zijn alle internationale en locale NGO’s en sectoren niet in staat om de Palestijnse gezondheidsbehoeften te vervangen, zelfs voor een zeer korte periode.

Wij beroepen op de internationale gemeenschap, in het bijzonder op regeringen en NGO’s die hulp schenken, om onmiddellijk hun financiële hulp aan de Palestijnse autoriteiten te hervatten zodat het Palestijnse volk van hun basis humanitaire en gezondheidsrechten kan genieten.

Internationale gemeenschappen en mensenrechtenorganisaties worden verzocht om druk uit te oefenen op Israël als een bezettende staat om de escalerende agressie tegen het Palestijnse volk te stoppen en de grenzen opnieuw te openen zodat goederen en medicijnen vrij kunnen bewegen. Israël heeft als een bezetter de wettelijke verantwoordelijkheid voor de bezette Palestijnse gebieden. Aan de andere kant heeft de internationale gemeenschap de morele en humanitaire verantwoordelijkheid voor de catastrofale gevolgen van de opgelegde sancties en de belegering van het Palestijnse volk.

Wij zijn oprecht dankbaar voor de rol en bijdrage van bevriende landen en NGO’s - binnen en buiten Palestina - voor hun steun en hun positie ten opzichte van het stoppen van financiële hulp en de opgelegde beperkingen aan het Palestijnse volk. Hieromtrent vragen we hen om hun financiële en politieke steun voor het Palestijnse volk voort te zetten zodat een ernstige humanitaire catastrofe vermeden kan worden.   

Meer info rond Palestina ?  www.intal.be

intal DOOR:

Deel dit artikel