“Dromen van een oplossing voor ondervoeding,” verhaal uit één van de armste dorpen in Bolivia

Bevrijde Wereld heeft een nieuwe partnerorganisatie in Bolivia: PROAGRO. De organisatie dokterde samen met de plaatselijke bevolking een plan uit om de problematische voedselsituatie in de gemeente Presto grondig te verbeteren. Presto is één van de drie armste gemeenten in Bolivia, gelegen op zo’n honderd kilometer ten westen van de hoofdstad Sucre.

José Santos Romero, de burgemeester van Presto, kijkt uit over het onherbergzame landschap rond Presto. Zijn blik glijdt over de kleine, rotsachtige perceeltjes waar de gewassen gekweekt worden. De burgemeester schetst de moeilijke levensomstandigheden: “Boeren zien zich genoodzaakt om piepkleine akkertjes te bewerken, steil tegen de bergwand op. Betere landbouwgrond hebben we niet. De opbrengst is minimaal, want we beschikken voorlopig niet over voldoende irrigatiewater,” aldus Romero. Een weinig opbeurend antwoord, maar Romero relativeert de situatie met een grap (“Ik kan ruzie zoeken met VS-president Bush, opdat hij Presto komt platbombarderen! Dat zou onze landbouw een eind vooruithelpen.”)


Groenten en fruit

De doelgroep in Presto bestaat uit 280 families, die PROAGRO actief wil betrekken bij haar plannen en projecten. In eerste instantie wordt gefocust op de aanleg van irrigatie-infrastructuur, in samenwerking met het gemeentebestuur. De irrigatiesystemen maken ook de aanleg van moestuinen in de verschillende dorpjes mogelijk. Het gaat om veertig micro-irrigatiesystemen in vier dorpen. In de tuintjes kunnen verschillende soorten groenten en fruit gekweekt worden, hetgeen een broodnodige aanvulling is op het eenzijdige dieet van de gezinnen in Presto.  

Ondervoeding is namelijk een groot probleem in Bolivia. Vooral op het platteland is de situatie soms schrijnend. Ruim een derde van de kinderen jonger dan vijf jaar lijdt er aan chronische ondervoeding. Dat leidt tot groei- en ontwikkelingsstoornissen die heel wat blijvende schade kunnen aanrichten bij opgroeiende kinderen. Het eenzijdige dieet veroorzaakt dus ondervoeding. Een basismaaltijd op het Boliviaanse platteland bestaat bijna uitsluitend uit aardappelen, maïs of graan. Elke dag opnieuw. “Hopelijk komen er in Bolivia ooit structurele oplossingen voor de ondervoeding en het gebrek aan basisvoorzieningen,” droomt Felix Almendras, directeur van PROAGRO.

Twee verpleegsters voor 1300 gezinnen

Ook het gebrek aan gezondheidszorg vormt een ernstige hinderpaal voor de normale ontwikkeling van de kinderen in het dorp. Tijdens een dorpsbijeenkomst vertelt een moeder over het overlijden van haar zoontje, als gevolg van diarree. De Indiaanse vrouw straalt een verpletterend gevoel van onmacht uit. We worden vervolgens helemaal stil wanneer het dorpshoofd ons meetroont naar het kerkhof, waar hij ons de graven van een aantal kinderen toont. 

Cijfermateriaal bevestigt de povere gezondheidssituatie in Presto: meer dan 40% van de kinderen lijdt er aan één of andere vorm van ondervoeding. Ruim één op tien zuigelingen sterft in het eerste levensjaar. In een eerste fase richt dit project zich op de meest ernstige gevallen van ondervoeding. Het gaat om ongeveer honderd jonge kinderen en ruim vijftig zwangere vrouwen, die als noodoplossing voedingssupplementen toebedeeld krijgen. PROAGRO koopt de voedingssupplementen zoveel mogelijk aan bij lokale boeren. In tweede instantie wordt de lokale gemeenschap ondersteund om zelf voldoende voedingsmiddelen te kunnen produceren. Een derde, aanvullende maatregel bestaat in het opzetten van een netwerk van lokale inwoners die hun basiskennis omtrent gezondheidszorg en goede voeding uitwisselen en verspreiden in de gemeenschap. 

PROAGRO zal haar activiteiten afstemmen met de lokale gezondheidscentra en de voedselprogramma’s van de Boliviaanse regering. Volgens Felix Almendras, directeur van PROAGRO, is het gebrek aan gezondheidszorg bijzonder schrijnend in deze afgelegen regio: “Een derde van de families in dit gebied heeft geen enkele toegang tot gezondheidszorg. De dichtstbijzijnde gezondheidspost bevindt zich op tientallen kilometer afstand, en is enkel te bereiken via zeer slecht begaanbare paadjes. De gezondheidspost wordt bemand door twee verpleegsters die instaan voor maar liefst 1300 families. Voor huisbezoeken zijn de verpleegsters aangewezen op een motorfiets, die ze kunnen lenen bij een ziekenhuis veertig kilometer verderop. Bevrijde Wereld en PROAGRO gaan samenwerken om de gezondheidspost beter uit te rusten. Met onder meer de aankoop van een motorfiets wordt de toegang tot de meest afgelegen dorpen alvast een stukje makkelijker gemaakt.”  

Jaap op de Coul (Landenvertegenwoordiger Bolivia) 

PS: Felix Almendras, directeur van PROAGRO, zal tijdens het Wereldweekend optreden als gastspreker. Meer info over het Wereldweekend (25-27 april) van Bevrijde Wereld vind je hier. 

  • Lees meer over onze Boliviaanse partners en projecten, in de jongste Djembé, het driemaandelijkse tijdschrift van Bevrijde Wereld.


 

Solidagro DOOR:

Deel dit artikel