Een andere kijk op Tervuren : "Een provocatieve gids!"

Adam Hochschild, de bekende auteur van "De geest van Leopold II en de plundering van Congo" heeft zijn stem laten horen in het debat rond de tentoonstelling "Het geheugen van Congo" in Tervuren.

Zijn kritiek op het opzet vertoont veel paralellen met onze alternatieve gids.


Zo critikeert de auteur terecht dat er in de cataloog wel mooie foto's gewijd worden aan de kunst van de Pende's, dat er - zij het kort - vermeld wordt dat sommige monsterlijke maskers de wreedheid van het koloniaal bestuur illustreren, maar, stelt hij, nergens wordt er met één woord gerept over de grote rebellie van de Pende's in 1931, die gewelddadig onderdrukt werd. Hierbij werden vrouwen verkracht, 344 mensen gedood, 1356 mensen gearresteerd…

Over onze alternatieve gids schrijft hij:
"De vervorming (van de geschiedenis) door het museum hebben een groep linkse mensen in België aangezet tot het uitwerken van een levendige "alternatieve gids
Die bespreekt zaal na zaal wat er ontbreekt, geeft alternatieve informatie en bronnen. Soms simplifieert de gids, door alle problemen van Afrika op de rug van het kolonialisme te schuiven. Het is een trieste waarheid dat Afrika gehandicapt wordt door kwalen als etnicistische rivaliteiten, de hopeloze positie van de vrouw en kwalijke erfenis van de inheemse slavernij. Deze bestonden reeds lang voor de Europeanen arriveerden. Toch zou een bezoeker aan de tentoonstelling best deze provocatieve gids meenemen om er aan te herinneren hoeveel er niet vertoond wordt."

Onze gids kan je hier bekijken consulteren op : "Een andere kijk op Tervuren - alternatieve gids over de tentoonstelling" of downloaden als pdf

Gevraagd naar commentaar op deze bespreking antwoordt de auteur (Tony Busselen). "We hebben ons beperkt tot de koloniale periode. Het lag niet in onze ambitie om alle problemen van Afrika te bepreken en allerminst om de pre-koloniale maatschappij te verheerlijken. Integendeel: onze kritiek op het kolonialisme kadert in de discussie over hoe het Congolese volk consequent ondersteunen in de opbouw van een moderne politiek en economisch onafhankelijke natie en hoe komaf maken met een bevoogding waarin het Congolese volk zijn eigen lot kan bepalen."

(De volledige tekst van het artikel van Adam Hochschild in The New York Review of Books kan je bestellen bij danny.claes@intal.be)

intal DOOR:

Deel dit artikel