Eerste klimaatneutrale Fairtrade koffie door Beyers en JAVA bij lancering van de Fairtrade klimaataanpak

klimaatneutrale-fairtrade-producten-beyers

Brussel, 1 december 2015 - Beyers Koffie en The JAVA Coffee Company lanceren samen met Fairtrade Belgium, CO2logic en Gold Standard de eerste klimaatneutrale koffie. Ze hebben daarvoor eerst hun CO2 uitstoot in eigen land maximaal geneutraliseerd. Wat rest wordt gecompenseerd met Fairtrade koolstofkredieten. Ook deze zijn een primeur voor ons land. De initiatiefnemers tonen hiermee aan dat consumenten en bedrijven door kleinschalige lokale acties bij ons en in het Zuiden concreet bijdragen tot de CO2-reductie.

De eerste klimaatneutrale Fairtrade koffie in ons land is een feit. Met deze aankondiging formuleren de partners een concreet antwoord op de milieu- uitdagingen. Dankzij The JAVA Coffee Company zullen de ambtenaren van de Europese Commissie jaarlijks 580.000 koolstofarme en eerlijke kopjes koffie drinken. Vanaf januari zal Compass, verdeler van The JAVA Coffee Company bij de Europese Commissie, immers enkel nog klimaatneutrale Fairtrade koffie serveren. De werknemers van 160 bedrijven en instellingen in ons land drinken voortaan klimaatneutrale Beyers koffie. Via de supermarktketen Makro wordt de brede consumentenmarkt bereikt.

"Fairtrade houdt altijd een ecologische teeltwijze in maar we wilden verder gaan. Bovenop een koffie die een eerlijke prijs voor de boer garandeert, goed is voor het milieu en daarenboven van uitstekende kwaliteit is wordt de koffie nu ook klimaatneutraal op de markt gebracht. Wanneer alle koffiedrinkers in ons land kiezen voor een voor klimaatneutrale Fairtrade koffie besparen ze 117.000 ton CO2 wat neerkomt op zo'n 100.000 keer naar New York vliegen", zegt Lily Deforce, directeur Fairtrade Belgium, in naam van alle partners. "Een tweede primeur ligt in het feit dat de koolstofkredieten, die de klimaat impact naar nul reduceren, op een Fairtrade manier geproduceerd en betaald worden in het Zuiden. Fairtrade koolstofkredieten zijn het nieuwste Fairtrade product."

Een Fairtrade weg naar klimaatneutraal

Om een productieproces te realiseren dat honderd procent eerlijk én CO2 neutraal is, werd een grondige onafhankelijke audit uitgevoerd op het hele koffieproductieproces. Deze bracht nauwgezet in kaart waar het terugdringen van de voetafdruk mogelijk is. De twee pionierende koffiebranders engageerden zich om hun eigen aandeel maximaal terug te dringen.

"Zo installeerden we een geavanceerde Jupiter brander die de gasuitstoot reduceert. Verder kopen we uitsluitend hernieuwbare elektriciteit aan. We voerden op verschillende niveaus energiebesparende maatregelen door, zoals zuinigere LED verlichting en efficiëntere palletbelading. We sensibiliseren het personeel voor een zuinig energieverbruik", zegt Nathalie Vanderkindere, Product Manager Sustainability van Beyers Koffie.

Echter, koffiebonen produceren, verwerken, transporteren en branden kost energie. Hierbij komt CO2 vrij. Ondanks de grote inspanningen van alle schakels in de koffieketen om hun eigen klimaatimpact zo veel mogelijk te verminderen blijft er onvermijdelijk een resthoeveelheid CO2. Dat aandeel wordt vanaf januari gecompenseerd met Fairtrade koolstofkredieten, een samenwerking tussen Fairtrade en Gold Standard. Antoine Geerinck (CO2logic) legt uit: "De klimaatveranderingen zijn het sterkst voelbaar in het Zuiden. Klimaatprogramma's zijn er de hoeksteen in de aanpak van het probleem. Lokale boeren en hun coöperaties willen hierop inzetten, maar de toegang tot de markt van klimaatkredieten is niet evident. Met deze nieuwe Fairtrade klimaat standaard krijgen lokale gemeenschappen in het Zuiden wel de mogelijkheid, kiezen de boeren zelf welke projecten voor hen interessant zijn én krijgen ze een eerlijke vergoeding voor de koolstofkredieten die ze genereren. Deze Fairtrade klimaataanpak herleidt aan het einde van de rit de klimaateffecten doorheen de keten op een Fairtrade manier tot nul."

COP 21

Met de lancering van klimaatneutrale Fairtrade koffie sturen de koffiebranders en hun partners een stevig signaal naar Parijs: bedrijven en ngo's nemen samen de verantwoordelijkheid op om actief mee te werken aan de wereldwijde inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

"We laten onze stem horen in het klimaatdebat door een nieuw alternatief voor de koffiedrinker te lanceren. Weg van de grote discussies over klimaatverandering maar zeer concreet op het niveau van de consument. Dankzij de Fairtrade klimaatstandaard zetten we in op concrete en pragmatische projecten waarvan de resultaten meteen voelbaar zijn. Met deze aanpak realiseren we op lange termijn een impact op het milieu en steunen op korte termijn Fairtrade klimaatprojecten in het Zuiden", zegt Pieter Claes, Chief Operations Officer van The JAVA Coffee Company.

Deel dit artikel