Enquête: de Vlaming en de problematiek van wereldwijde honger

1 op 8 mensen lijdt honger. Toch produceert de wereld vandaag anderhalve keer meer voedsel dan nodig is. Dat is schandalig, want er zijn haalbare oplossingen om de honger structureel aan te pakken. Samen met een brede coalitie van ngo's voert 11.11.11 de komende 2 jaar campagne over het 'recht op voedsel'.


PERSTEKST  3 oktober 2013

Vlamingen hebben een groot bewustzijn van de hongerproblematiek, maar stellen zich vragen over wat ze er zelf aan kunnen doen. Dat ligt mogelijk aan de diffuse kennis over de oorzaken van honger en de indruk dat eigen of lokale initiatieven niet zullen bijdragen aan een oplossing van het probleem. Toch is een groot deel van de Vlamingen bereid zijn consumptiegewoontes aan te passen, gesteld dat hier een oplossing van het probleem kan liggen.

De vaststellingen komen uit een online-onderzoek dat uitgevoerd werd in opdracht van 11.11.11.Uit  het onderzoek blijkt dat quasi alle Vlamingen (98,7%) zich bewust zijn van het feit dat er honger is in de wereld.

Met de beelden uit de jaren '80 in het achterhoofd, vermoedt de Vlaming dat het nu even erg (30%) of zelfs erger (53%) is dan 20 jaar geleden.

Niettegenstaande we met z'n allen beseffen dat er een probleem is, zijn er maar weinig mensen die het thema op de voet volgen (8,8%). 70,7% volgt het nieuws hierover wel eens in de krant of op tv. De reden waarom mensen niet actiever bezig zijn met de problematiek is misschien te zoeken in het feit dat ze het gevoel hebben dat ze er niets kunnen aan doen of zich machteloos voelen (55,1%). 30,4% is echt verontwaardigd.

42% antwoordt 'misschien' op de vraag of een wereld zonder honger mogelijk is. Zij die zeker zijn dat het wel kan (28,2%) staan tegenover een even grote groep die niet gelooft dat het er ooit van komt (29,6%), Wanneer we een aantal mogelijke oorzaken van honger naar voor schuiven dan zien we dat Vlamingen de oorzaken soms in het Zuiden en soms in eigen land leggen. 17,3% ziet de oorzaak bij corrupte regeringen in het Zuiden, 10% spreekt over een slecht landbouwbeleid in het Zuiden. Daarnaast zijn het Westerse consumptiepatroon (15,1%) en de verspilling van voedsel (15,3%) andere vaak genoemde oorzaken.

Opvallend: energie (2,2%) en de speculatie van banken met voedsel (7,2%) worden niet of weinig als probleem gezien. De voedselproblematiek is een complexe materie en dat wordt ook duidelijk in de antwoorden. Een andere misvatting bestaat over biobrandstoffen. De Vlaming beweert te weten wat biobrandstoffen zijn (91,6%) maar... 2 op 3 denkt dat biobrandstoffen bijdragen tot de oplossing voor de klimaatopwarming, terwijl biobrandstoffen net één van de problemen is. Het is duidelijk dat Vlamingen belangrijke informatie missen.

Toch kunnen we hoopvol afsluiten. Het goede nieuws is dat Vlamingen beseffen dat ons consumptiepatroon één van de oorzaken is van honger: 72,90%. De meerderheid beseft ook goed dat er meer voedsel geproduceerd wordt dan nodig is (69,2%). En 93% zegt bereid te zijn om de consumptiegewoontes aan te passen, zoals meer voedsel van eigen bodem eten (26,2%), minder vlees eten (25%), minder voedsel verspillen (23,8%) en de auto vaker laten staan (22,3%).


Voor 11.11.11 vallen er twee hoofdconclusies uit het onderzoek te trekken:

1. Het bewustzijn van en zelfs de interesse in de hongerproblematiek is groot bij de Vlamingen, maar dat vertaalt zich niet in een grondige kennis over de vooruitgang of de oorzaken van het probleem. Hier ligt een belangrijke informatieopdracht voor 11.11.11.

2. Het grote gevoel van machteloosheid ten opzichte van een in essentie globale problematiek getuigt van een gebrek aan goede informatie maar ook van een gebrek aan mogelijkheden tot lokaal of nationaal engagement.

Er zijn voldoende manieren om op persoonlijk vlak of via gezamenlijke engagementen concreet bij te dragen aan de oplossing van het hongerprobleem.
11.11.11 engageert zich deze mogelijkheden zelf in gang te steken of toe te geleiden.Meer info:

Het onderzoek werd uitgevoerd door Het Salon. 498 respondenten namen deel aan de online enquête op basis van een steekproef bij 3.000 Vlamingen. De betrouwbaarheid bedraagt 95%. Het Salon maakt magazines voor bedrijven en organisaties. Voor die publicaties worden regelmatig onderzoeken opgezet, zoals 'hoe solidair is de Vlaming?', 'pillengebruik bij studenten' en 'hoe gaan Vlamingen om met de crisis?'.

Deel dit artikel