Ethisch handelen is ieders verantwoordelijkheid - Pax Christi Vlaanderen ondersteunt KMS-standpunt

De Raad van Bestuur van Pax Christi Vlaanderen op 9 februari 2006 ondersteunt het standpunt van KMS. N.a.v. de 'cartoonkwestie' nodigt Kerkwerk Multicultureel Samenleven (KMS) pers en levensbeschouwingen uit aan de overlegtafel.
De werkgroep Relatieopbouw moslims-christenen van KMS (Kerkwerk Multicultureel Samenleven) stelt vast dat de relaties tussen de pers en de moslimgemeenschappen op dit ogenblik ernstig verstoord zijn. De ongelukkige beeldvorming in een Deense krant geeft aanleiding tot bijzonder emotionele reacties, wereldwijd en ook in Belgiƫ. Deze emoties brengen zowel sommige media als sommige moslims tot weinig opbouwende uitspraken. Mediaverantwoordelijken eisen respect voor de vrije meningsuiting. Moslims eisen respect voor hun godsdienstbeleving. Beiden hebben dat grondwettelijk recht. Maar beiden hebben ook de ethische verantwoordelijkheid deze rechten te pratikeren in een geest van samenlevingsopbouw.
KMS ziet geen heil in een opflakkerend wederzijds betoog van het grote gelijk in de straat. Om op Belgisch niveau een bijdrage te leveren om uit deze impasse te geraken is een overlegtafel de beste keuze. In het kader van de 'interculturele dialoog' kunnen de verantwoordelijken van de erediensten en levensbeschouwingen enerzijds en van de media- en journalistenverenigingen anderzijds afspreken en afspraken maken. De minister van maatschappelijke integratie heeft de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid om deze overlegtafel te organiseren.
Het afbeelden van religieuze figuren in dagbladen en tijdschriften situeert zich altijd in een welbepaalde maatschappelijke context. Van een medewerk(st)er van een persmedium dat nieuws brengt aan een brede publieke opinie, mag verwacht worden dat hij of zij met kennis van zaken en gewetensvol handelt. Hij/zij dient te weten waar de grens ligt tussen informatie en provocatie, tussen verdachtmaking en kritische bevraging. KMS wenst de media en de vertegenwoordigers van religies en levensbeschouwingen op te roepen om dat grensgebied te verkennen en bespreekbaar te maken. Het kan een gelegenheid zijn om desinformatie over levensbeschouwingen bij te stellen en het kwetsende karakter van sommige beelden te verklaren. (Brussel, 07 februari 2006)

Deel dit artikel