EU-Mercosur: een akkoord dat er (nog) geen is

Op de top van de G20 wilde de EU een signaal geven dat ze in tegenstelling tot Trump wél uitgebreide handelsakkoorden kan afsluiten zonder daarvoor ten oorog te trekken

De EU en Mercosur kondigden op 28 juni, net voor de G20-top in Osaka aan dat ze 'een akkoord hadden bereikt over een uitgebreid handelsakkoord in het kader van hun brede associatieovereenkomst'. Dat wil zeggen dat ze in feite nog géén handelsakkoord hebben gesloten, maar wel een princiepsakkoord over de inhoud van een handelsakkoord.

Dit princiepsakkoord werd ook gepubliceerd, het beslaat 17 pagina's en "het is niet juridisch bindend". Het moet nog verder worden uitgewerkt en juridisch op punt gesteld. Het kan nog een jaar of twee duren voor ze daar mee klaar zijn.

Het resultaat zal ook geen vrijstaand handelsakkoord zijn zoals bij voorbeeld het meer dan 1000 pagina's tellende CETA met Canada, maar wel een onderdeel van de ruimere associatieovereenkomst tussen de EU en Mercosur, naast de luiken over samenwerking en politiek.

Dat er een princiepsakkoord van 17 pagina's is overeengekomen wil niet zeggen dat er nog geen uitgebreide of meer gedetailleerde teksten bestaan. Wel dat die nog lang niet af zijn. Er zijn ook nog geen voorlopige teksten vrijgegeven. De Europese Commissie heeft wel al enkele van haar eigen tekstvoorstellen gepubliceerd samen met beknopte verslagen van onderhandelings- en consultatierondes. Maar al bij al zijn de EU-Mercosur onderhandelingen een stuk minder transparant verlopen dan andere recente onderhandelingen. Dat is zeker het geval aan de Mercosur-kant waar er zeer weinig openheid en consultatie is geweest (zie bijvoorbeeld deze aanklacht).

Waarom beide partijen per se nu al met een princiepsakkoord wilden naar buiten komen in plaats van te wachten tot de teksten waren afgewerkt heeft verschillende redenen:

  • De huidige Europese Commissie loopt op haar laatste benen en wordt binnenkort vervangen. De Commissaris van Handel, Cecilia Malmström wilde deze pluim nog op eigen hoed steken.
  • In Argentinië zijn er binnenkort verkiezingen, de huidige regering die veel meer vrijhandelsgezind was dan al de voorgaande sinds het begin van de onderhandelingen, kan wel eens vervangen worden door een minder vrijhandelsgezinde regering. 
  • Op de top van de G20 wilde de EU een signaal geven dat ze in tegenstelling tot Trump wél uitgebreide handelsakkoorden kan afsluiten zonder daarvoor ten oorog te trekken.
  • De EU wilde ook dat de G20 top resultaten opleverde.

Maar misschien is de EU te voortvarend geweest. Op basis van het gepubliceerde princiepsakkoord is er al heel wat protest opgedoken bij verschillende actoren in verschillende landen van beide regio's. Stemmen in de Franse en Ierse regering hebben laten horen dat een handelsovereenkomst niet te koste mag gaan van de eigen landbouwproducenten.

De grootste kritiek komt echte uit het middenveld omwille van:

  • Het gebrek aan transparantie en inspraak;
  • het verkeerde signaal ten aanzien van het beleid van de extreemrechtse Braziliaanse president;
  • de vrijmaking van de handel in landbouwproducten die zal leiden tot meer uitvoer van landbouwgrondstoffen uit de Mercosur-landen en nieuwe druk op het Amazonewoud en de Europese landbouwsector;
  • het gebrek aan afdoende bepalingen in de Europese handelsakkoorden om de mooie woorden en beloftes over het naleven van mensenrechten, sociale en milieunormen te doen naleven.

Het zal nog lang duren eer de definitieve teksten bekend worden, en wanneer die er zijn kunnen ze niet meer veranderd worden. Ook parlementen kunnen ze niet meer amenderen. Ze kunnen enkel nog ja of nee zeggen. Hoewel handelsakkoorden alsmaar uitgebreider worden en alsmaar meer impact hebben op de samenleving, de binnenlandse regelgeving en de besluitvorming, blijven ze een groot democratisch tekort vertonen en blijven handelsbelangen voorrang krijgen op mensenrechten, sociale en milieubelangen.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels