Europa dringt ontwikkelingslanden slechte EPA-akkoorden op

PERSBERICHT:
(19 december ’07)

Vandaag 20 december sluit de EU de EPA-onderhandelingen voor het jaar 2007 af: slechts 35 van de 76 ACP-landen die EPA’s onderhandelden, aanvaarden een “interim-akkoord” over de afschaffing van de invoertaksen (20 landen) of  een volledige EPA (enkel de Cariben bestaande uit 15 landen). Uit een analyse van de uitgelekte interim-akkoorden blijkt dat deze een zeer slechte zaak zijn voor ACP-landen. Marc Maes van 11.11.11: “De Europese Commissie heeft koppig geweigerd om de landen uitstel te verlenen. Vervolgens misbruikt de Commissie de tijdsdruk om de ACP-landen een stel rotakkoorden op te dringen”

Net deze week passeerde de EPA-petitie van 11.11.11, Vredeseilanden en Oxfam Wereldwinkels de kaap van de 30.000 ondertekenaars. De drie ontwikkelingsorganisaties voeren samen campagne tegen de EPA’s, vooral met het oog op de landbouw waarvan ze vrezen dat de ACP-landen die niet meer afdoende kunnen beschermen.

De interim-akkoorden zijn er de afgelopen weken in zeven haasten doorgeduwd op basis van tekstvoorstellen van de Europese Commissie die de ACP-onderhandelaars niet voldoende hebben kunnen analyseren en amenderen. Twintig landen zwichtten voor de zware druk vanuit de Europese Commissie, ambassades van de EU-lidstaten en Europese exportbedrijven ter plaatse.

De zogenaamde “interim-akkoorden” verplichten de ACP-landen hun markten zeer sterk te openen. Ondanks hun benaming kunnen ze in feite moeilijk gewijzigd worden. Ze bevatten op één uitzondering na zelfs geen clausule om de marktopening te herzien. Het merendeel is bovendien afgesloten met individuele landen zodat de regionale integratie van ACP-landen sterk wordt bedreigd (cfr. Persbericht dd. 24/10 “Europese commissie laat ACP-regio’s uit elkaar vallen” )

De interim akkoorden eisen ook de afschaffing van de exportbeperkingen (zodat ACP-landen hun grondstoffen niet kunnen reserveren voor lokale verwerking) en bevatten geen afdoende veiligheidsclausules noch afdoende bescherming van de beginnende industrie of een voedselzekerheidsclausule. De oorsprongsregels zijn slechts marginaal verbeterd, en laten het gebruik van ingevoerde producten (“cumulatie”) slechts toe uit de landen die ook interim-akkoorden ondertekenden. De teksten bevatten slechts vage bewoordingen over samenwerking en de evaluatie van de mogelijke impact. Ze verplichten de ACP-landen om alle voordelen die ze in de toekomst zullen verlenen aan derde landen, inclusief grote ontwikkelingslanden, ook automatisch aan de EU te verlenen. Ze verplichten de ACP-landen om volgend jaar onderhandelingen te voeren over een hele reeks bijkomende thema’s: de liberalisering van de diensten, investeringen en overheidsaanbestedingen, de invoering van mededingingregels en strengere regels op vlak van intellectuele eigendomsrechten.

De Europese Unie van haar kant heeft haar veiligheidsclausules (‘safeguards’) verscherpt, en rept met geen woord meer over de afschaffing van haar exportsubsidies.

Voor meer informatie: zie www.stopepa.be, waar de petitie tegen de EPA’s ook nog altijd kan ondertekend worden, of contacteer:

Marc Maes (11.11.11): 0497-600.442

 

 

 

geen organisatie

Deel dit artikel