Europa veroordeelt Belgische rulings. Een duidelijk signaal voor een nieuwe internationale fiscaliteit.

exess-profit-ruling-only-in-belgium

Begin deze week, op maandag 11 januari, liep België op een veroordeling van de Europese Commissie voor haar 'excess profit rulings' of 'overwinstrulings'. 35 multinationals kregen een ongeoorloofde fiscale korting van 700 miljoen euro. Europa vindt dat verboden staatssteun. Het systeem is immers op het lijf geschreven van slechts een handvol multinationals – AB Inbev, BASF, British American Tobacco – en betekent oneerlijke concurrentie voor andere Europese landen.

België moet dat bedrag nu terugvorderen. Ironisch genoeg zou dat een budgettaire meevaller betekenen voor ons land, dat per slot van rekening verantwoordelijk is voor deze deals terwijl andere EU landen geen euro zullen zien.

Of het zover komt is maar de vraag, want minister Van Overtveldt liet weten alles in het werk te stellen onder een vordering uit te komen. Dat zou immers bijzonder schadelijk zijn voor het Belgische investeringsklimaat. Een land dat zijn afspraken niet kan nakomen laten investeerders liever links liggen. De minister heeft natuurlijk overschot van gelijk dat ons land met deze veroordeling geen beste beurt maakt op het internationale toneel. Tegelijk vrezen we dat het aanvechten van deze procedure een verkeerd signaal geeft.

Nieuwe fiscale wind

De veroordeling van de Commissie, die eerder ook Nederland en Luxemburg op de vingers tikte, wijst er immers op dat de fiscale wind van richting lijkt te veranderen. Sinds enkele jaren wordt belastingontwijking- en ontduiking in de felste bewoordingen afgezworen op internationale fora zoals G20, OESO en VN. Ook ontwikkelingslanden laten daar hun stem steeds meer horen. Per slot van rekening zijn de armste landen de grootste slachtoffers van allerlei belastingcarrousels. De armste landen verliezen drie keer zo veel door belastingontwijking dan ze ontvangen aan hulp. Ontwikkelingslanden verliezen jaarlijks 160 miljard dollar aan belastinginkomsten. Dat is voldoende om de nood aan universeel basisonderwijs te lenigen.

Door elkaar fiscale vliegen af te pakken lopen we eigenlijk mee in een fiscale race to the bottom waarvan vooral individuele burgers en KMO's de rekening gepresenteerd krijgen.

Vooralsnog kunnen de concrete beleidsmaatregelen nog niet echt overtuigen, maar er is vooruitgang. Vooral inzake transparantie zijn de laatste jaren grote stappen vooruit gezet. Ons land doet er dan ook beter aan te wennen aan die nieuwe wind. Dat betekent dat we nauwer moeten gaan samenwerken om de gaten in het systeem te dichten. Het betekent ook dat we fiscaliteit niet langer zien als louter een lokmiddel voor investeerders. Door elkaar fiscale vliegen af te pakken lopen we eigenlijk mee in een fiscale race to the bottom waarvan vooral individuele burgers en KMO's de rekening gepresenteerd krijgen.

Die samenwerking moet van de lidstaten komen want vooralsnog blijft fiscaliteit een nationale bevoegdheid. Dat is ook de reden waarom Europa de knuppel van de staatssteun gebruikt om slechte fiscale leerlingen in de pas te doen lopen. Een sterke Europese aanpak inzake belastingen kan dan ook niet zonder een geloofwaardig signaal vanuit de lidstaten en dus ook België om concreet stappen te zetten inzake transparantie, fiscale coördinatie en harmonisering en de internationale fiscale spelregels aansluiting te vinden bij de 21ste eeuw. Het Europees project wint enkel aan legitimiteit als de lat op fiscaal vlak voor iedereen – multinationals en KMO's – gelijk wordt gelegd.

Jan Van de Poel

 

11.11.11 DOOR:

Financial Secrecy Index 2015

Elk jaar maakt Tax Justice Network een ranglijst van landen in functie van hun financiële transparantie.

In de FSI 2015 staat België op plaats 38. Dat is 2 plaatsen hoger (= minder transparant) tegenover de index van 2014.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels