Europees Parlement stemt voor kordate aanpak oneerlijke handelspraktijken

ondeerlijke handelspraktijken

Dinsdag 7 juni stemde het Europees Parlement een resolutie waarin het de Europese Commissie oproept om een wetgevend initiatief te nemen om oneerlijke handelspraktijken aan te pakken. De resolutie haalde een enorme meerderheid van 600 op 751 stemmen. Ook de amendementen die op het laatste moment de resolutie nog verder aanscherpten werden goedgekeurd. 11.11.11 duwde mee aan de kar.

Oneerlijke handelspraktijken en voedselverspilling

Tijdens de campagne "Sorry is niet genoeg" klaagde 11.11.11 de oneerlijke handelspraktijken aan in de voedselketen. Niet alleen ondermijnen die het inkomen van producenten, maar ze leiden ook tot voedselverspilling. 11.11.11 sloot zich aan bij de oproepen aan de Europese Commissie (EC) om een wetgevend initiatief te nemen

Oneerlijke handelspraktijken komen veel voor in de voedselketen. Dat komt door machtsconcentratie in bepaalde delen van de keten. Boeren en kleine verwerkende bedrijven zijn er het slachtoffer van. Ze hebben te maken met laattijdige annulering, eenzijdige prijsverlagingen, inhoudingen van betaling, betwisbare afkeuringen, enz. Op die manier blijven producenten dikwijls zitten met hun producten en wordt voedsel verspild.

Bestaande initiatieven schieten tekort

Oneerlijke handelspraktijken (OHP) zijn een oud zeer en worden al langer aangeklaagd. In de EU hebben al 20 landen uiteenlopende initiatieven genomen om ze te bestrijden. België is één van de weinige EU lidstaten waar de overheid nog geen wettelijke maatregelen genomen heeft. Er is in België een ketenoverleg dat aangesloten is bij het Europese vrijwillig gedragscode van de sector zelf, het Supply Chain Initiative.

De Belgische ketenpartners zijn tevreden over dit overleg omdat het toelaat om gezamenlijk afspraken te maken om bepaalde praktijken uit te vermijden. Maar de vrijwillige gedragscode en geschillenregeling laat niet toe om individuele gevallen op een adequate en vertrouwelijke manier aan te pakken. Daardoor blijven slachtoffers van oneerlijke handelspraktijken nog steeds in de kou staan.

Bovendien ontbreekt het aan maatregelen om op te treden tegen grensoverschrijdende oneerlijke handelspraktijken.

Daarom is 11.11.11 voorstander voor een Europees wetgevend initiatief dat Europese minimumnormen zou opleggen en een sterk Europees netwerk kunnen mogelijk maken van afdwingbare regelgeving en onafhankelijke toezichthouders. Europese regelgeving ook de mogelijkheid schept voor producenten en leveranciers uit ontwikkelingslanden om oneerlijke handelspraktijken aan te klagen.

De Europese Commissie wacht af, het Parlement wil actie

In 2015 onderzocht de Europese Commissie de maatregelen die de lidstaten en de sector zelf nemen om OHP tegen te gaan. Ze stelde tekortkomingen vast en formuleerde aanbevelingen maar besloot zelf niets te ondernemen. Die houding werd op dinsdag 7 juni dus niet gevolgd door het Europese Parlement.

Het Parlement "is van mening dat kaderwetgeving op EU-niveau noodzakelijk is om oneerlijke handelspraktijken aan te pakken en ervoor te zorgen dat Europese landbouwers en consumenten gebruik kunnen maken van billijke verkoop- en aankoopvoorwaarden en dringt er bij de Commissie op aan tijdig een voorstel voor EU-kaderwetgeving in te dienen". Bovendien vindt het Parlement dat wetgeving het moet mogelijk maken om "alle actoren in de voedselvoorzieningsketen te beschermen, ongeacht hun geografische ligging".

Het is nu aan de Europese Commissie om daar nu snel werk van te maken.

Marc Maes
Beleidsmedewerker handel

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels