Europees Parlement wil inspanning van alle bedrijven tegen gebruik conflictertsen

parliament-vote-hands-up

Met een grote meerderheid keurde het Europees Parlement op 20 mei amendementen goed waarbij alle bedrijven – van invoerders van ertsen tot fabrikanten en distributeurs van consumptiegoederen – verplicht worden om maatregelen te nemen met betrekking tot de zogenaamde conflictertsen. Hiermee verwerpt het parlement het voorstel van de Europese Commissie dat enkel aanstuurde op vrijwillige initiatieven van de bedrijven. Het legt ook het voorstel van de commissie INTA (Internationale Handel) naast zich neer. Die commissie wilde enkel verplichtingen opleggen aan een 20-tal Europese smelterijen.

Verwachtingen ingevuld

Met de stemming komt het Europees Parlement tegemoet aan de belangrijkste verwachting van ngo's, mensenrechtenorganisaties en consumentenorganisaties die zich al jarenlang over de problematiek buigen en een engagement vroegen van alle relevante spelers in Europa met als doel ertsen die gebruikt worden om geweld te financieren op de markt te weren.

Verantwoorde ontginning in zicht

Nu de onderhandelingen worden opgestart tussen de Europese Commissie, de Raad en het Parlement voor een Europese verordening van verantwoorde ontginning van ertsen in conflictgebieden verwachten we dat ook België en de andere Europese lidstaten gehoor geven aan de oproep van het Europees parlement.

Aangezien de goedgekeurde amendementen de steun kregen van een grote meerderheid van de Belgische parlementsleden, verwachten we dat dezelfde partijen vanuit de Kamer de nodige initiatieven zullen ondernemen voor een overeenstemmende Belgische positie binnen de Europese Raad.

Koen Warmenbol
Coördinator Gemeenschappelijke Strategische kaders

Deel dit artikel