Ontwikkelingsbeleid: Top Financing for Development 2014

Van 13 tot en met 16 juli vindt in Addis Abeba (Ethiopië) de 3de conferentie rond 'Financing for Development' plaats. Deze top is cruciaal, want net voor de top rond de nieuwe Structurele Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de opvolgers van de Millenniumdoelen.

Bedoeling is mondiale afspraken vast te leggen over duurzame financiering van ontwikkeling, niet alleen via ontwikkelingshulp maar ook via belastingen, duurzaam schuldbeleid, private investeringen en internationale handel. Een ambitieuze agenda die enkel kan slagen als iedereen - ook België - bereid is zijn verantwoordelijkheid op te nemen.

janvandepoel 200x150Onze beleidsmedewerker, Jan Van de Poel, volgt de top in Addis. Volg de onderhandelingen op de voet via deze pagina.

Lees ook: