G8: Er is geen excuus - arme landen kunnen wel degelijk meer hulp verwerken.

Regeringen van rijke landen staren zich blind op de economie en gebruiken elk mogelijk excuus om de hulp aan de arme landen niet meteen te hoeven verhogen. Dat kortetermijndenken moet stoppen, zegt Oxfam-Solidariteit.

Nu de leiders van de G8 samenkomen in Gleneagles, Schotland, zegt Oxfam-Solidariteit dat de argumenten van sommige regeringen, als zouden de arme landen een onmiddellijke en substantiële verhoging van de hulp niet kunnen verwerken, door de economische realiteit zelf worden onderuit gehaald. Daarbij verwijst de organisatie naar studies en rapporten van de Verenigde Naties en van de Wereldbank.

“Het komt de regeringen van de G8 goed uit om te stellen dat de arme landen het geld niet kunnen absorberen”, aldus Stefaan Declercq, Algemeen secretaris van Oxfam-Solidariteit. “Het is een kwestie van rechten – miljoenen mensen overal ter wereld eisen dit – maar ook de experts zeggen dat dit moet gebeuren.”

Hij verwijst naar een aantal studies die aantonen hoe de arme landen meer hulp kunnen gebruiken: 

  • Op basis van gedetailleerd onderzoek uit 2002 concludeerde de Wereldbank dat arme landen extra financiële hulp kunnen absorberen en op een efficiënte manier kunnen gebruiken. Zij sprak over een onmiddelijke jaarlijkse injectie van 30 miljard dollar, op te trekken tot 50 miljard in 2006.
  • De Verenigde Naties maakte haar Rapport 2005 in voorbereiding van de Millenniumtop van september. Voor een gedetailleerde analyse ging ze aankloppen bij meer dan 250 experten overal ter wereld. Haar conclusie is dat arme landen vanaf 2006 jaarlijks een extra bedrag van 50 miljard dollar kunnen verwerken en dat dit bedrag tegen 2010 zelfs 100 miljard dollar zou moeten bedragen.

Vorige maand publiceerde UNAIDS een rapport waarin duidelijk werd gemaakt hoe arme landen een extra bedrag van 15 miljard dollar in 2006 op een efficiënte en deskundige manier kunnen besteden in de strijd tegen HIV/aids. In 2007 zou dat bedrag 18 miljard moeten bedragen en in 2008 zelfs 22 miljard dollar.

“Tal van experts zeggen dat met extra geld miljoenen mensen gered kunnen worden, die anders zullen overlijden aan aids”, aldus Stefaan Declercq.

Verschillende arme landen hebben ook al ingrijpende en kostelijke programma’s opgesteld om hun kinderen te laten genieten van basisonderwijs. Al in 2002 hebben de regeringen van de rijke landen samen met de Wereldbank trouwens het zogenaamde Fast-track Initiative goedgekeurd, maar de nodige fondsen werden nog altijd niet ter beschikking gesteld.

Sinds het einde van de burgeroorlog in 1992 is Mozambique erin geslaagd dubbel zoveel kinderen naar school te laten gaan. Maar er blijven nog altijd 1 miljoen kinderen uit de boot vallen en het budget voor onderwijs voor volgend jaar vertoont een tekort van 200 miljoen dollar.

Te noteren:

  • Voor het Rapport 2002 van de Wereldbank werden de volgende domeinen onderzocht: gezondheid, onderwijs, water en sanitaire voorzieningen. Er werd vooral nagegaan of Afrikaanse landen en andere landen in staat waren meteen extra financiële middelen in te zetten in deze domeinen.
  • Het rapport van het Millennium Project van de VN werd in januari 2005 gepubliceerd, na een uitgebreid onderzoek door een aantal werkgroepen, waarbij 250 experts van universiteiten uit de hele wereld betrokken werden. Het Rapport analyseert elk van de Millenniumdoelstellingen, bekijkt de mogelijke vooruitgang en ook hoeveel geld daarvoor nodig is. De algemene conclusies waren dat een onmiddellijke toename met 50 miljard dollar extra aan buitenlandse hulp nodig was opdat elk land zijn plannen voor de armoedebestrijding zou kunnen uitvoeren. Tegen 2010 zou dit tot 100 miljard dollar extra moeten opgetrokken worden.
  • De eerste 12 landen, waarvan de onderwijsprogramma’s door het speciale Fast-track Initiative gesubsidieerd werden, zijn nu geconfronteerd met een gezamenlijk tekort van 300 miljoen dollar per jaar en een cumulatief tekort van bijna 1 miljard dollar voor de drie eerste jaren van hun algemeen programma voor basisonderwijs.
  • Met het geld dat Mozambique dit jaar tekort komt voor zijn basisonderwijs had het land 11.000 nieuwe klaslokalen kunnen bouwen, steun kunnen geven aan bijna 500.000 aidswezen om te blijven schoollopen, aids-preventie kunnen bekostigen in duizend scholen en 1.300 extra leerkrachten kunnen opleiden om de aan aids overleden leerkrachten te vervangen.

Voor meer informatie:
Stefaan Declercq, Algemeen secretaris van Oxfam-Solidariteit.
e-mail: stefaan.declercq(at)oxfamsol.be
tel. 02-501 67 08 - mobile 0476-46 30 53

Deel dit artikel