Game over! Tijd voor mediaopvoeding

Game over: Tijd voor mediaopvoeding

Joost Leys, stagiair van de Hogeschool Antwerpen, had het geluk om voor zijn stage een bijzonder interessant congres bij te wonen in Kortrijk. ‘Game over’ was georganiseerd voor (of verspreid naar) een zeer breed publiek en heeft drie dagen lang gehandeld over de effecten van videospelen en hun samenhang met geweld.


De ‘infowarroom’ was een flitsende show met 8 tussenkomsten intermezzo’s van mensen die allemaal met een andere invalshoek tegen hetzelfde probleem aankeken. Zeer interessant voer voor discussie dus. Zowel donderdag als vrijdag waren er verschillende sprekers uit allerhande wetenschappelijke kringen (disciplines) die het probleem of het fenomeen gamen onder de loep namen.

Ook Gio de Weerd en Els D’hollander waren ook aanwezig om een vorming te geven over geweld en media. Er moet vooral meer aandacht aan dialoog met de jongeren worden besteed. Verbieden is geen oplossing, ouders, leerkrachten en jongeren moeten met elkaar in dialoog gaan en elkaar leren begrijpen.

De angst voor het relatief nieuwe medium en zijn toepassingsmogelijkheden is begrijpbaar. Toch zijn er niet enkel gevaren maar ook kansen die het medium kan bieden zowel buiten als binnen de school. Toch moeten we allemaal waakzaam zijn voor een maatschappij die overspoeld wordt met allerhande vormen van geweld in de media. Het gevaar dreigt, dat bij het zien van zoveel agressie we ook zelf vaker naar agressieve methoden grijpen om onze doelen te bereiken.

De media dringen een wereldbeeld op waarin onze maatschappij vol zit van agressie en gewelddaden. Een maatschappij waar de media en zijn verspreiding voor wetenschappelijke waarheid wordt gehouden of een maatschappij waar onze media een self-fulfilling prophecy gaan te weeg brengen vormt een bedreiging. Vandaar onze oproep tot een degelijke mediaopvoeding voor ouders en leerlingen.

De educatieve dienst van Pax Christi Vlaanderen geeft graag vormingen rond dit thema media & geweld. Voor een afspraak contacteer je het best Els D’hollander.

Pax Christi DOOR:

Deel dit artikel