Gaza-campagne: solidariteit in vele vormen

“We mogen Gaza niet vergeten”, zo besloot Dr. Najib Ramzi (Geneeskunde voor de Derde Wereld, G3W) zijn persconferentie bij zijn terugkeer uit Gaza, waar hij tien dagen had geopereerd onder de bommen. Dr. Ramzi kan gerust zijn: de solidariteit met de Palestijnse bevolking in Gaza gaat door, en de banden van intal met zijn partnerorganisatie, de Union of Health Work Committees, worden verder aangehaald.


Het Al Awda-hospitaal en de hele gezondheidswerking van de UHWC – de grootste gezondheids-ngo in Gaza - blijven heel wat financiële steun krijgen via heel wat en heel diverse initiatieven: de benefietconcerten 'Gaza on my mind'; een mailing van G3W ; solidariteitsmaaltijden van de Brusselse moslimscouts, de Luikse PVDA-afdeling en het Internationaal Centrum in Brussel; steunkaartenverkoop door intal-Antwerpen, in verschillende groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk en op de Gaza-betogingen; noodhulpsubsidies van gemeenten; een steunoproep in Solidair, op de MO-website en op wittewoede.be; de opbrengst van het nieuwe Gaza-boek van Lucas Catherine; 5 euro per verkochte dichtbundel van Mahmoud Darwish in De Groene Waterman,... En er is nog een en ander gepland, zoals een sobere maaltijd in een school in Lier, een minivoetbaltornooi in Vilvoorde en de verkoop van kunstwerken van Lebuïn D'haese.

Geneeskunde voor de Derde Wereld heeft al 30.000 euro kunnen doorstorten naar de Union of Health Work Committees (in schijven van 4000, 10.000 en 16.000 euro). Dr. Yousef Mousa, directeur van de UHWC, bevestigt dat het geld goed is toegekomen en – natuurlijk – goed van pas komt: voor het uitbetalen van achterstallig loon van de gezondheidswerkers, voor herstellingen aan het hospital en de gezondheidscentra, voor de aankoop van medicamenten en medisch materiaal en voor het opstarten van programma's voor psychosociale ondersteuning, vooral van vrouwen en kinderen.

Toen Dr. Najib Ramzi in volle oorlog Gaza binnentrok, moest hij om veiligheidsredenen het geld dat hij bij zich had voor het Al Awda-hospitaal achterlaten bij de Palestijnse Rode Halve Maan (PRCS) in Egypte. Vorige week telefoneerde Dr. Mousa uit Rafah (grens Egypte-Gaza), samen met Dr. Khaled Jouda, het hoofd van de PRCS in Gaza, met de mededeling dat de 8000 euro die Dr. Ramzi had achterlaten, nu goed en wel in handen van de UHWC is overgedragen. Weer een mooi bedrag erbij!

“Bedankt, België!”

Dr. Mousa stuurde een bedankbrief voor iedereen die zich in België heeft ingespannen voor Gaza. “Die steunacties hadden een geweldige impact op onze moraal in die pijnlijke en beangstigende periode en waren voor ons een straaltje hoop voor een betere toekomst”, schrijft hij. “Wat jullie, Belgen, hebben gedaan, was voor ons het bewijs dat we niet alleen staan, dat we veel vrienden en sympathisanten rondom ons hebben die opkomen en bidden voor een wereld van vrede en liefde.” Hij voegt eraan toe dat het Al Awda-hospitaal dankzij de financiële steun vanuit België weer onmiddellijk de best mogelijke diensten heeft kunnen verlenen aan zijn patiënten. Dr. Mousa besluit met een dankwoordje: “Last but not least willen we jullie nogmaals bedanken voor jullie hulp en steun, en we vragen jullie om contact te blijven houden, want we hebben al onze vrienden nodig aan onze zijde”.

Onderzoeksmissie

Binnenkort vertrekt een internationale onderzoeksmissie van juristen naar Gaza, om bewijsmateriaal te verzamelen van Israëlische oorlogsmisdaden. Intal stuurt een van zijn vrijwillige huisfotografen mee, Eduardo Cereceda: belangrijk voor het goed documenteren van de gevallen, maar ook om een fototentoonstelling over Gaza te kunnen realiseren, die de solidariteitscampagne concreet kan illustreren.

Andere internationale delegaties waren al eerder in Gaza, met een gelijkaardige missie. Dr. Yousef Mousa stuurde ons het rapport van een Australische missie van advocaten. Hun bevindingen:

  1. Het Israëlisch leger vernielde in Gaza veel van wat nog overbleef van de al zwaar getroffen landbouwproductie en voedingsindustrie.
  2. Het gebruikte systematisch weinig doelgerichte en erg vernietigende wapens in Gaza-stad, een van de meest dichtbevolkte zones ter wereld.
  3. Het gebruikte witte fosfor op een manier die indruist tegen het internationaal recht.
  4. In het Zaytoun-district vuurden de Israëlische soldaten zonder onderscheid op alles wat bewoog.
  5. Er werden ook “pijl-raketten” gebruikt: projectielen die 80.000 metalen pijltjes bevatten die net voor de inslag van de raket in het rond worden uitgestrooid. Bij impact in het lichaam bewegen deze “pijltjes” in een boog voort, zodat ze een wonde maken over een ruimer traject.

En de Australische advocaten besluiten: “Het objectief van de Israëlische aanval lijkt te zijn geweest om zoveel mogelijk van de bevolking van Gaza te doden, en zoveel mogelijk van zijn infrastructuur te vernietigen. Elk aspect van de maatschappij moest eraan geloven, inbegrepen geldwisselaars, ziekenwagens, hospitalen en scholen. Hoewel kinderen bij de ergst getroffenen van de oorlog waren, moesten volwassenen zien hoe om te gaan met complete machteloosheid en met de onmogelijkheid om hun kinderen te beschermen. Het langetermijneffect hiervan zal erg ingrijpend zijn. Er is een grote nood aan meer hulp voor Gaza. Maar om te beginnen heeft Gaza een leger van psychiaters nodig.”

intal DOOR:

Deel dit artikel