Geen verdere besparingen op ontwikkelingssamenwerking

Nog steeds leven 1,3 miljard mensen onder de armoedegrens en hebben dagelijks 842 miljoen mensen honger. Nochtans is het niet alleen kommer en kwel. Er zijn genoeg cijfers die aangeven dat ontwikkelingssamenwerking mee bijgedragen heeft tot ontwikkeling in het Zuiden, zoals de halvering van de kindersterfte tijdens de laatste decennia en het feit dat 31 miljoen meer meisjes ingeschreven zijn in het onderwijs in vergelijking met 1999.  

Vooruitgang is dus mogelijk als we allemaal minstens de beloofde inspanningen leveren.

We stellen echter vast dat een aantal Europese landen hun hulpbeloften niet nakomen. Tussen 2011 en 2012 daalde of stagneerde de hulp in 9 EU-landen, waarbij de zwaarste dalingen gebeurden in Spanje (49%), Italië (34%), Cyprus (26%) en Griekenland (17%) en ook België (11%).

In 2012 schrapte de Belgische regering 407 miljoen euro van de voorziene uitgaven. In plaats van de sussende belofte van een inhaaloperatie, kregen we dit jaar meer van hetzelfde. In juli 2013 stond de teller al op 220 miljoen euro besparingen. Dit brengt de besparing op een totaal van 627 miljoen euro of 22% van het beloofde budget op twee jaar. Bij de begrotingsbesprekingen voor 2014 werd beslist dat ontwikkelingssamenwerking opnieuw 135 miljoen euro moet inleveren. Nochtans staat in het regeerakkoord van 2011 dat het budget ontwikkelingssamenwerking bevroren zou worden.

Ondertussen horen we dat verschillende projecten en programma's niet uitgevoerd zullen kunnen worden omdat er nog bijkomende besparingen op touw staan in 2013. Alle zogenaamd 'vermijdbare' uitgaven dreigen geschrapt te worden. Tot nu toe kregen we echter nog nergens bevestiging over de concrete impact hiervan.

De besparingen maken het moeilijk voor ontwikkelingsactoren om aan lange termijnplanning te doen. Planning, die levensnoodzakelijk is in de moeilijke omstandigheden waarin dit werk nu eenmaal moet gebeuren. Deze besparingen en de hiermee gepaard gaande onzekerheid voor de ontvangers van deze hulp in ontwikkelingslanden kunnen wij niet aanvaarden.

Daarom vragen de ondertekenende organisaties en onderzoekers dat de federale regering:

  1. geen bijkomende besparingen doet op het budget 2013 van ontwikkelingssamenwerking
  2. een definitief budget vast legt voor 2014, dat in lijn is met het regeerakkoord van 2011
Onvoorspelbare hulp, kan geen doeltreffende hulp zijn.


Ondertekend door:

Nederlandstalige organisaties:
Bogdan Vanden Berghe, Algemeen Directeur  - 11.11.11
Johan Cottenie, Directeur - ngo-federatie
Lieve Herijgers, Directeur - Broederlijk Delen
Joris Rossie, Gedelegeerd Bestuurder - Wereldwinkels vzw
Marianne Vergeyle, Directeur-ad-interim - Vredeseilanden
Andre Kiekens, Algemeen Secretaris - Wereldsolidariteit
Annuschka Vandewalle, Algemeen Secretaris - FOS
Lode Delbare, Directeur - TRIAS
Stefaan Declercq, Algemeen Secretaris - Oxfam Solidariteit
Meinie Nicolai, Voorzitter - Artsen Zonder Grenzen
Vincent Volckaert, Algemeen Directeur - PROTOS
Vincent Slÿpen, General Director - Handicap International
Ludo De Brabander, Woordvoerder - Vrede vzw
Lily Deforce, General Manager - Fair Trade Max Havelaar Belgium
Erik Devogelaere, Directeur - Fair Trade Original
Gonzalo Dopchie, Directeur - Caritas International
Yves Willemot, Executive Director - Unicef België
Frank De Paepe, Algemeen Directeur - Memisa
Damien Vincent, CEO - WWF-Belgium
Maud Seghers, Directeur - VIA Don Bosco
Br. René Stockman, Voorzitter - Fracarita Belgium
Joep van Mierlo, Executive Director - Dierenartsen Zonder Grenzen
Koen Lein, Directeur - Congodorpen vzw
Wim De Ceukelaire, Directeur - G3W
Jan Vanhuysse, Algemeen Coördinator - Bevrijde Wereld
Dirk Van Maele, National Director - Plan België
Piet Spanhove, Directeur - Studio Globo
Joost Van Heesvelde, Voorzitter - PHOS
Iris Bogaerts, Algemeen Directeur - KIYO
Matthijs Wouters, Coördinator - Globelink
Farah Laporte, Catapa
Frank Verstraeten, Coördinator - UCOS
Inge Weber, Directeur - Artsen zonder vakantie
Cécil Van Maelsaeke, Algemeen Directeur - Tearfund
Filip Reyniers, Directeur - IPIS vzw
Luc Heyvaert, Fundraising Manager - Light for the world
Jean-Pierre Roobrouck, Voorzitter - Vlaams Rwandese Vereniging Umubano vzw
Luc Bonte, Voorzitter - KBA Kadervorming voor Afrikanen
Guido de schrijver, Steungroep 'Solidair met Guatemala'
Begona Inarra, Executive Secretary - Africa Europe Faith and Justice Network (AEFJN)
Tim Steenwinkel, directeur DJAPO
Marc Leemans, Voorzitter - ACV
Rudy De Leeuw, Voorzitter - ABVV
Jan Vercamst, Voorzitter - ACLVB
Patrick Develtere, Voorzitter - ACW
Bart Dewaele, Directeur - VVOB
Kristien Verbrugghen, Directeur - VLIR-UOS
Tom De Herdt, Voorzitter - Instituut voor ontwikkelingsbeleid en -beheer, UAntwerpen
Dr. Huib Huyse, Hoofd - Onderzoeksgroep duurzame ontwikkeling, HIVA - KU Leuven
Benjamin Vandervoort, Nationaal Secretaris - Chirojeugd Vlaanderen
Els Keytsman, Directeur - Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Danny Jacobs, Directeur - BBL
Michel Genet, Directeur - Greenpeace
Hilke Evenepoel, Coördinator - BOS+
Bram Van Braeckevelt, Voorzitter - Jong Groen
Lieve Droogmans, Algemeen Voorzitter - Markant vzw, netwerk van ondernemende vrouwen
Nik Van Gool, Nationaal Voorzitster - KVLV Vrouwen met Vaart
Eric Bradt, Nationaal Secretaris - Neos vzw
Kim Celen, Nationaal Voorzitter - KLJ
Koen Van den Abeele, directeur - Damiaanactie
Eloise Todd, Directrice - ONE Brussel
Bruno Gryseels, directeur - Instituut voor Tropische Geneeskunde

Franstalige ondertekenaars:
Arnaud Zacharie, Secrétaire général-CNCD-11.11.11
Michel Sonet, Chargé de Programmes Sud et Responsable Relations Extérieures-ADG
Chantal VANDERMEIREN, Administratrice déléguée-AADC
Francesca Boniotti, Directrice Générale-Avocats sans Frontière
Raphaël Ernst, Coordinateur-Autre Terre
Etienne VAN PARYS, Secrétaire Général-Acodev
Christine Vander Elst, Administratrice déléguée- Action et coopération pour le Développement dans les Andes
Renaud Vivien, Coordinateur-CADTM
Bernard Duterme, directeur-Centre tricontinental
Fred Mawet, Directrice-Ciré
Michel Taymans, Secrétaire général- Cota
Edwyn De Boeve- Directeur-Dynamo International
Angelo Simonazzi, Secrétaire Général- Entraide et Fraternité
Benoit Olivier, Directeur-Miel Maya
Frank De Paepe, Directeur Général-Memisa
Sophie Charlier, Chargée de mission-Le Monde Selon les femmes
Vincent Slÿpen, General Director-Handicap International
L'équipe de Frères des hommes-Frères des hommes
Freddy Destrait, Secrétaire général -SOS FAIM
Jacques Dochamps, Président-Frontière de Vie - Belgique
Thibaut Michot, Directeur-Solidarité Socialiste
Pascal Duterme, Coordinateur-SCI PROJETS INTERNATIONAUX
Luc Bonte, Président-FONCABA
Benjamin Pirson, Directeur-Solidarité Afghanistan Belgique
Martien Schotsmans, Directeur-RCN Justice & Démocratie
Félix VANDERSTRICHT, Directeur Général-Louvain Coopération
Vincent Stevaux, Mandataire légal-ITECO
Alain Godefroid, Coordinateur-Service laïque de Coopération au Développement
Wim De Ceukelaire - M3M-Médecine pour le Tiers Monde
Pierre Verbeeren, Directeur Général-Médecins du Monde
Laurence Albert ? Secrétaire générale ? ILES DE PAIX
France Hanim, Présidente- ONG LE CORON
Cécile Nuyt, administratrice déléguée-ONG GEOMOUN
Dirk Van Maele, Directeur National- Plan Belgique
Gonzalo Dopchie, Directeur-Caritas International
Brahim BENHADDOU, Directeur-SETM
Florence Kroff, Coordinatrice-FIAN Belgium
Yves Willemot, Directeur- UNICEF Belgique
Céline Langendries, Coordinatrice-CEC ONG
Fredy Jacquet, Président de LHAC

Université :
Murielle Andersson, Secrétaire Générale a.i. CIUF/CUD

Deel dit artikel