Gemeentelijke campagne voor een menswaardig asiel- en migratiebeleid in 2006; overlegmoment op 29/10

Volgend jaar organiseren Vluchtelingenwerk en VAKA Hand In Hand samen
een campagne naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006.


Deze campagne wil het gemeentelijk vluchtelingen- en nieuwkomersbeleid
kritisch bekijken en – waar nodig – opbouwende alternatieven aanreiken.
De houding van het lokale gemeentebestuur speelt immers een belangrijke rol
in het gemeentelijk vluchtelingenbeleid. De noden van vluchtelingen en andere
nieuwkomers zijn lokaal het meest zichtbaar. Binnen de krijtlijnen van het Vlaamse
en federale beleid kunnen gemeenten hier al dan niet voor een eigen humane invulling kiezen.

Bij deze nodigen we u graag uit om de campagne mee in haar definitieve
vorm te gieten. Nu zaterdagvoormiddag 29 oktober organiseren we een Overlegmoment waar we graag naar de mening van U en anderen over ons campagnevoorstel
luisteren.
U bent met andere woorden meer dan welkom om te luisteren, om vragen te stellen, om mee na te denken, om inspiratie op te doen, om ons te wijzen op mogelijke aanvullingen…
Wijzelf zullen daar niet met een blanco blad staan, maar er ons lokaal campagnevoorstel voorstellen, en een voorstel van (politieke) inhoud en van campagnemethodiek.
We geven de nodige uitleg en beantwoorden uw vragen, maar zijn vooral benieuwd naar uw advies zodat we de campagne daarna verder tot in de puntjes kunnen uitwerken.

Dit Overlegmoment gaat door in de lokalen van 11.11.11, Vlasfabriekstraat 11,
1060 Brussel. Deelname is vanzelfsprekend gratis, maar inschrijven is verplicht
en kan via www.vaka-handinhand.org

Deel dit artikel