Gemiddelde duur asielprocedure bedraagt 222 dagen of 7,5 maand

De asielinstanties zouden op dit moment gemiddeld zo’n 222 dagen of 7,5 maand nodig hebben om een asielaanvraag te onderzoeken. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Migratie en Asiel Annemie Turtelboom op een parlementaire vraag van CD&V senator Nahima Lanjri. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft gemiddeld 18 dagen nodig om het asieldossier over te maken aan de Commissaris Generaal voor de Vluchtelingen. Die doet gemiddeld 112 dagen over haar onderzoek. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ten slotte heeft gemiddeld 82 dagen nodig om eventueel het asieldossier in beroep te herbekijken.

In het verleden sleepten heel wat asielprocedures jarenlang aan. Bij de hervorming van de asielprocedure in 2007 wilden de beleidsmakers de duur van de asielprocedure gevoelig inkorten tot hooguit één jaar.

Deel dit artikel