Gentse burgerinspecteurs onderzoeken militaire basis in Semmerzake

Op zaterdag 14 januari betraden een tiental Gentenaars geweldloos het terrein van het Air Traffic Control Centre (ATCC) in Semmerzake. Ze voerden er een burgerinspectie uit, waarbij ze vragen stelden aan het personeel over de rol van het ATCC in de NAVO-interventies in Libië en Afghanistan, en over haar functie in de begeleiding van vluchten met kernwapens. Gewapend met camera's gingen ze op zoek naar bewijzen. De politie kwam ter plaatse en hield vier activisten kort aan.

"Het ATCC verzorgt de luchtverkeersleiding van het militaire luchtverkeer en de coördinatie tussen burgerlijke en militaire luchtvaart," zegt één van de burgerinspecteurs. "De F16?s uit Kleine Brogel, die in oorlogstijd de kernwapens op hun bestemming moeten brengen, staan bij elke vlucht in contact met het ATCC."

De militaire infrastructuur in Semmerzake wordt ook gebruikt door de NAVO voor de begeleiding van F16?s die op weg zijn naar Libië of Aghanistan. "F16?s die hier opstijgen, maken ver weg veel slachtoffers," zegt de inspecteur. "We willen verhinderen dat oorlog wordt voorbereid en gevoerd vanuit onze achtertuin."

Boodschap

De Gentenaars hebben een duidelijke boodschap: "de NAVO creëert meer problemen dan ze oplost, het is tijd om de alliantie op te doeken."

Op 20 en 21 mei komen op een grote top in Chicago de staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO samen. Ze moeten het daar onder andere eens worden over de NATO Defence and Deterrence Posture Review. De NAVO gaat op zoek naar de juiste mix van conventionele en nucleaire wapens en bekijkt waar die wapens ontplooid moeten worden. Over de Amerikaanse kernwapens in Europa is er geen eensgezindheid.

De burgersinspecteurs hebben ook een boodschap voor de ministers die ons in de NAVO vertegenwoordigen: "De NAVO discussieert momenteel over de Amerikaanse kernwapens in Europa. Dit is hét moment om te pleiten voor de verwijdering van deze nutteloze, illegale en gevaarlijke bommen."

Deel dit artikel