Geweldig Congres - 15 februari 2006 - Phara de Aguirre & Warre Borgmans presenteren dit congres

Geweld op school

Een thema dat aan aandacht wint en waarbij allerlei misvattingen en ideeên over bestaan. Vandaag stellen Ter Zake-ankervrouw, Phara de Aguirre, en acteur, Warre Borgmans, enkele kritische vragen en opmerkelijke bedenkingen bij dit thema.

Wie meer wil weten: www.geweldigcongres.be 


In de namiddag kan u terecht op vier locaties voor telkens twee sessies van wel meer dan 50 werkwinkels over 'Geweld op school'.

Pax Christi Vlaanderen help naast vele andere organisaties mee aan het programma. Voor de werkwinkels die de vredesbeweging begeleidt verwijzen we graag haar website.

Om 16u. kunnen alle deelnemers deelnemen aan de HOP-actie op de Groenplaats. Teken alvast de oproep die de Sint-Egidiusgemeenschap lanceerde.

's Avonds (19u. tot 21u.) kan u dan weer terecht in het vredescentrum van de provincie en de stad Antwerpen in de Lombardenvest, voor een felgesmaakt avondprogramma met een panelgesprek - Geweld en levensbeschouwingen. Karel Vanspringel, ere-voorzitter van Pax Christi Vlaanderen modereert het eerste gesprek met mgr. Paul Van den Berghe (die mee zal opstappen met de steunbetoging om 16u.), prof. R Pinxten, Frans Goetghebeur, Aron Malinski en prof Abied Alsulaima. in een tweede panelgesprek ontvangt journalist Guy Tegenbos verscheidene persoonlijkheden die reflecteren in een pluralistisch perspectief.

Wie er niet genoeg van krijgen wordt de volgende morgen - 16 februari 2006 - om 9u.30 verwacht voor het ochtendprogramma met een discussie n.a.v. de laureaat van de leerstoel Antwerpen, prof. Lennart Vriens. Dit ochtendprogramma gaat door in het open onderwijshuis - lange Gasthuisstraat 29 te Antwerpen - en duurt tot 12u. De moderatie gebeurt door Gio De Weerd, algemeen secretaris Pax Christi Vlaanderen.

Deel dit artikel