Guatemala: Inheemse vrouwen komen op voor hun rechten

guatemala indigenous resistance day[Foto: ©Jorge Dan Lopez]

"Wij vrouwen spelen een belangrijke rol, niet alleen omdat wij de geefsters van het leven zijn, maar ook omdat wij de doorstroming van het leven naar de komende generaties verzekeren," zei Everarda Tista van de Nationale Coördinatie van Weduwen van Guatemala (CONAVIGUA) ter gelegenheid van de mars om de 'Internationale Dag van de Inheemse Weerstand' te herdenken in de maand oktober. Ze betreurde dat de volkeren die moeder aarde verdedigen daar vandaag meer dan ooit moeten voor boeten. 

Regeringen en mijnbedrijven voeren samen een beleid waarbij deze die het grondgebied verdedigt gecriminaliseerd wordt. Ook de regering van Guatemala houdt er een neoliberale visie op na. Bergen worden tot ontploffing gebracht, rivierbeddingen worden omgeleid, moeder aarde wordt besmet, het dagelijks leven van de volkeren geschonden.
'Naast de armoede van altijd komen daar nog ziekten bij als gevolg van besmetting door de mijnbedrijven.'

Hoe komt het dat inheemse gemeenschappen er niet voor terugdeinzen om op alle manieren geweldloos het hoofd te bieden ten overstaan van machtige multinationale bedrijven die onder meer goud en zilver wegnemen uit hun gebieden en hele streken in maanlandschappen veranderen?

De Mayagemeenschappen organiseren zich, trekken naar het Congres in de hoofdstad om de volksvertegenwoordigers het vuur aan de schenen te leggen, richten zich tot de hoogste internationale instanties om steun en bescherming te krijgen, manifesteren en blokkeren toegangswegen tot de mijnsites.

De Mayabevolking wordt mondig en laat niet meer met zich sollen. CONAVIGUA is een van de belangrijke Mayaorganisaties die een permanente bijdrage levert bij de vorming en de bewustmaking van de rechten die de inheemse bevolking heeft. 

 

Grondroof


Margarita Tiño
van de boerenorganisatie CUC wees op haar beurt naar de multinationals als de schuldigen van ondervoeding en honger. Boerenfamilies worden immers van hun grond verdreven. 

De manifestanten eisen van de regering dat ze respect opbrengt voor het grondgebied van de inheemse volkeren. Grondroof moet ophouden en de afgenomen gronden moeten teruggeven worden. Het water is voor iedereen. Het mag niet besmet worden  noch aangeslagen door particulieren of bedrijven. Rivieren mogen niet geprivatiseerd worden, het water moet tot publiek goed uitgeroepen worden.

Tijdens de huidige regering is het grondgebied terug sterk gemilitariseerd, vooral de gebieden waar er conflicten ontstaan tussen de lokale bevolking en mijnbedrijven, waarbij de regering kiest voor de belangen van de bedrijven. De militairen moeten teruggefloten worden. 

De manifestanten eisen verder dat de regeringsfunctionarissen ophouden met de leiders van de sociale bewegingen te verslijten voor 'terroristen' en 'misdadigers.' Dat ze stoppen met bedreigingen, agressie en politieke en penale vervolging van de leiders en met ophitsende campagnes die leiden tot haat en xenofobie.

Geweld tegen vrouwen kan niet meer. De volle deelname van vrouwen in het sociaal leven is een cruciale eis. De volksorganisaties die mee optrokken ijveren tenslotte voor een staat die beantwoordt aan de belangen van de meerderheden. 

Guido De Schrijver
Editoriaal
Infobulletin november - december 2013
van Steungroep 'Solidair met Guatemala'

Vlaams Guatemala Comité DOOR:

Deel dit artikel