Guatemalteekse industriëlen willen voor eens en voor altijd af van beschermde natuurgebieden

Industrie in Guatemala wil af van beschermde natuurgebieden.

"Nu is de maat vol !", aldus Colectivo Madreselva.

De voorzitter van de Kamer van Industrie, Sergio de la Torre, wil dat het Grondwettelijke Hof de wet op de beschermde gebieden ongrondwettelijk verklaart. Hij wordt hierin bijgestaan door de advocaten Ana Adelina Morales, Melissa Odile en Ricardo Sagastume.


De ongrondwettelijkheidsverklaring is in feite een mechanisme dat werd ingebouwd om de mensenrechten te beschermen in geval een norm of een regel de rechten zou aantasten die door de grondwet gegarandeerd worden. In 1989 werd de wet op de beschermde gebieden van kracht om de essentiële ecologische processen en de vitale natuursystemen veilig te stellen ten voordele van alle Guatemalteken. Die wet is de belangrijkste in het behoud van de biodiversiteit van het land en voor het bekomen van een duurzaam en publiek gebruik van soorten en ecosystemen met sociale doeleinden, en ter bescherming van het nationaal natuurpatrimonium.

De geest van de wet op de beschermde natuurgebieden is de bescherming van hét leven, de gezondheid en de levenskwaliteit van mens en maatschappij. Hij beoogt het welzijn van huidige en toekomstige generaties en heeft een positief effect op alle inwoners van Guatemala en zelfs op mensen van andere delen van de wereld, door de wouden die een deeltje vormen van de wereldlongen veilig te stellen.

In tegenstelling van wat men van Guatemala zou verwachten, werd deze wet goedgekeurd op het moment dat men in het grootste deel van de geïndustrialiseerde landen moest erkennen dat de verstoring van het ecologisch evenwicht een ernstig probleem aan het worden was. Guatemala nam met deze wet onmiddellijk de beslissing om deel te nemen aan de actie om een planetaire catastrofe af te remmen.

Heel het natuurpatrimonium en alle prachtige plekjes in Guatemala bevinden zich binnen de grenzen van die duidelijk afgelijnde en beschermde gebieden. Volgens dr. Ariel Ortiz brengen die ecologische pareltjes Guatemala zo'n twee miljard Quetzales (± tweehonderd miljoen Euro) per jaar op.

Het kostte de haviken van de Kamer van Industrie 17 jaar om een juridische manier te vinden om zich te ontdoen van de enige, echte en bovendien zeer kostbare wet die in Guatemala ooit gestemd werd. En te bedenken dat hun enige reden het feit is dat de wet hen in de weg staat om heel Guatemala tot privé-eigendom te herschapen. Men kan stellen dat meer dan 90% van de waardevolle en bruikbare oppervlakte van Guatemala in handen is van de traditionele en conservatieve oligarchie. Grootgrondbezit was ooit de bron van het gewapend conflict, maar met de ondertekening van de vredesakkoorden in 1996 kwam daar geen einde aan. Integendeel, door de interesse van buitenlandse investeerders verstevigden de machtige economische sectoren in Guatemala hun greep op het grondbezit. Intussen is duidelijk geworden dat ook in de ondergrond van de beschermde natuurgebieden grote voorraden metaalertsen en petroleum te vinden zijn.

Dat natuurgebieden in Guatemala niet veilig zijn voor industrie is reeds meerdere malen bewezen. Eind jaren '90 werd ontdenkt dat Basic Resources ongestraft naar petroleum op zoek kon gaan in dubbel beschermd gebied: het park La Laguna del Tigre is beschermd om zijn zeldzaam biotoop, en bovendien is het beschermde Maya-biosfeer omwille van de archeologische waarde. Lekkende oliepijpleidingen vervuilen het meer van la Laguna del Tigre. Onlangs werd een exploitatievergunning uitgereikt aan het Canadese Skye Resources om de oude nikkelmijn aan het meer van Izabal weer productief te maken.

"De poging om de wet op de beschermde gebieden ongrondwettelijk te verklaren is een regelrechte aanslag op al wie nu in Guatemala geboren wordt. Men kan enkel hopen dat de magistraten van het Grondwettelijk Hof zich niet laten misleiden en handelen in wijsheid en in het belang van het Guatemalteekse volk. Een leefbare en gezonde omgeving is een mensenrecht. Laat ons hopen dat de Grondwettelijke Commissie de rechten van het volk respecteert tegen alle privileges in van diegenen die denken dat het land hen toebehoort en dat ze het recht hebben om alles te ontginnen en iedereen uit te buiten", aldus Madreselva.

http://www.madreselva.com.gt
http://www.albedrio.org/htm/articulos/mrr-092.htm
http://www.prensalibre.com/pl/2006/septiembre/08/151164.html

Een verslag van Dirk Govaert
Vlaams Guatemalacomité
 

Vlaams Guatemala Comité DOOR:

Deel dit artikel