Haïti 3 jaar later: Vooruitgang, maar niet genoeg

Osfam SolidariteitPERSBERICHT - 11 januari 2012

Drie jaar na de verwoestende aardbeving van januari 2010 leven honderdduizenden mensen nog altijd in tenten of onder zeildoek. Het land en de bevolking blijven zeer kwetsbaar, zo waarschuwt Oxfam.

De vastberadenheid van de bevolking en de overheid heeft samen met de gulheid en de solidariteit van het publiek en overheden uit de hele wereld ervoor kunnen zorgen dat tastbare vooruitgang geboekt werd. Maar er resten nog heel grote uitdagingen om Haïti op te bouwen na de aardbeving en een einde te maken aan decennia van collectieve verwaarlozing en zwak bestuur. Eigenlijk komt het neer op drie stappen vooruit en twee stappen achteruit.

 

Drie jaar onder zeildoek

Ongeveer 358.000 mensen leven vandaag nog in meer dan 500 kampen die rond de hoofdstad Port-au-Prince verspreid liggen. Zij hebben slechts een beperkte toegang tot sanitair, gezondheidszorg en onderwijs. Bovendien blijven zij zeer kwetsbaar bij nieuwe rampen. Vlak na de aardbeving woonden er ongeveer 1,5 miljoen mensen in zo'n 1.500 vluchtelingenkampen bij de hoofdstad. Dat aantal is de voorbije drie jaar dus geleidelijk verminderd. Ook de wederopbouw maakte vooruitgang: er werden enkele duizenden woningen gebouwd, bijna alle puin is nu geruimd, er worden nieuwe wegen aangelegd en straatverlichting.
 
Het voorbije jaar heeft de overheid inspanningen geleverd om het proces van de wederopbouw in handen te nemen. Ze stelde een plan op voor de terugkeer en verhuis zodat meer dan 53.000 mensen konden terugkeren naar hun vroegere buurt. Ze voorzag in financiële toelagen, huursubsidies en bijkomende investeringen om de basisvoorzieningen in de wijken te verbeteren. De overheid ontwikkelde eveneens een woonbeleid. Maar er is nog steeds onvoldoende bouwgrond beschikbaar en de investeringen in basisvoorzieningen blijven tekort schieten.
 

 

Haïtianen aan het roer

Er blijft nood aan een uitgebreid en realistisch huisvestingsplan voor de lange termijn, dat geleid wordt door Haïtianen voor Haïtianen. De internationale gemeenschap kan een belangrijke rol spelen, niet om de zaak over te nemen of een alternatief uit te werken maar enkel ter ondersteuning.
 
Terwijl Haïti traag aan het bekomen was van de nasleep na de aardbeving en worstelde met een uitbraak van cholera in oktober 2010, werd het land in 2012 weer eens getroffen door twee tropische stormen. De stormen Isaac en Sandy verscherpten de chronische kwetsbaarheid van de bevolking die al in uiterst hachelijke omstandigheden leefde.
 
Aangezien zich geregeld nieuwe problemen voordoen, moeten de overheid en de internationale gemeenschap al het mogelijke doen voor de mensen die nog in kampen voor daklozen leven. Zij moeten de nodige steun krijgen om te kunnen verhuizen naar veilige woningen met de nodige basisvoorzieningen. De Haïtiaanse overheid moet met de steun van de internationale gemeenschap een strategie ontwikkelen om de impact van nieuwe rampen te beperken, zodat het leven en de bestaansmiddelen van mensen in steden en op het platteland beter beschermd zijn.

Perscontact
Wouter Fransen
Hoofd Communicatie Oxfam-Solidariteit
0479 67 28 28
wouter.fransen@oxfamsol.be

 
Meer info:
  • Dankzij de gulheid van het publiek ontving de internationale organisatie Oxfam na de aardbeving 98 miljoen dollar voor haar noodhulpoperatie. In 2011 kwam er nog 8 miljoen dollar binnen zodat er in totaal 106 miljoen dollar beschikbaar was. Tegen januari 2013 had Oxfam ongeveer 96 percent hiervan besteed.
  • In de eerste fase van de hulpoperatie kon Oxfam 500.000 mensen toegang bezorgen tot drinkwater en sanitaire voorzieningen (latrines, douches en training rond hygiëne en gezondheid), geld-voor-werk programma's en ondersteuning van kleine ondernemingen.
  • Oxfam mikt nu op langetermijn ontwikkeling en werkt daarvoor samen met partnerorganisaties en de overheid. De focus ligt op de ondersteuning van een duurzame sanitaire infrastructuur, de jobcreatie via het stimuleren van kleine bedrijfjes, werken met kleine boeren en zorgen voor markttoegang. En vooral, de veerkracht van de gemeenschappen opbouwen tegen nieuwe kampen.

Deel dit artikel