Handboek voor begeleiders bij de asielprocedure

Nieuwe publicatie: Isabelle Poppe 'Handboek voor begeleiders bij de asielprocedure'

Vluchtelingenwerk heeft een nieuwe publicatie uit die zich richt tot alle begeleiders van asielzoekers bij de asielprocedure.

Wie professioneel (sociale diensten, advocaten) of als vrijwilliger asielzoekers begeleidt tijdens de asielprocedure kan voortaan aan de slag met een handboek waarin een methodiek wordt voorgesteld voor de begeleiding. Het handboek vertrekt vanuit de
basishouding dat een kwaliteitsvolle begeleiding de eerste stap is naar een correcte en rechtvaardige behandeling van de asielaanvraag.


Het handboek beperkt zich niet tot een theoretisch model dat enkel zijn nut bewijst in een ideale wereld. Het is opgevat en geschreven rekening houdend met het beperkte tijdskader waar begeleiders over beschikken.

De uitgangspunten die in het handboek vervat zijn werden getoetst en zijn gedragen
door een ruime stuurgroep van eerstelijns begeleiders (advocaten, sociaal assistenten
binnen en buiten OCMW's, eerstelijns juristen) waarvan ook de leden van Vluchtelingenwerk
deel uit maakten.

Het handboek is er gekomen met steun van het Europees Vluchtelingenfonds in partnerschap met CIRE, VVSG en het UNHCR.

Het handboek is momenteel beschikbaar in oplage van 500 Nederlandstalige exemplaren.
Binnenkort worden door CIRE 500 Franstalige exemplaren verspreid. Het telt 130 pagina's
opgesplitst in korte vlot leesbare hoofdstukken.

Het handboek wordt aangeboden tegen de stuntprijs van 10 euro per stuk.
Er loopt een speciale actie naar vrijwilligersgroepen, zij kunnen 2 exemplaren krijgen
aan 10 euro."
veranderen in "Het Handboek in zijn fysieke vorm is uitgeput, maar kan gedownload worden via http://www.vluchtelingenwerk.be/bestanden/publicaties/handboek-begeleiders-asielprocedure.pdf.

Deze en meer info vindt u ook op www.vluchtelingenwerk.be

Deel dit artikel