Handicap International Frankrijk en HIV/AIDS

Handicap International Frankrijk is ook begaan met de strijd tegen HIV/AIDS. Het gaat niet alleen om de meest verspreide epidemie die vandaag handicaps veroorzaakt, personen met een fysieke, sensoriële en mentale handicap zijn één van de meest kwetsbare groepen voor besmetting.

Algemene benadering

De globale benadering van Handicap International houdt in dat we werken met verenigingen, publieke organen, medisch personeel en rehabilitatiewerkers. Onze doelstelling is ervoor te zorgen dat hun activiteiten een verschil maken voor personen met een handicap. Voor ons staat gemeenschapsontwikkeling centraal met bijzondere aandacht voor gelijke kansen en voor inclusie dwz sociale integratie van personen met een handicap. We werken rond 5 speerpunten: basispreventie, verzorging, economische en sociale inschakeling, handicap en mensenrechten en lobbying naar politieke overheden toe.
 
Op al deze domeinen waarborgen we de toegang en participatie van personen met een handicap in al onze programma-activiteiten. We trachten discriminatie in de gemeenschap, op school en op het werk te verminderen Dit doen we door mensen met een handicap professionele vorming en mogelijkheden om een inkomen te verwerven, aan te bieden.
 


Activiteiten rond HIV/AIDS.
 
We doen aan preventie en informatie inzake HIV/AIDS in volgende landen: Mozambique, Kenia, Burundi, Laos, Cambodja, Marokko, Ethiopië en Vietnam. In Ethiopië en in Kenia richten onze preventieacties zich ook naar personen met een gehoorstoornis.
 
Verzorging van AIDS is een belangrijk onderdeel van onze activiteiten in Burundi en in Kitale Kenia. In Kitale is er een medische raad opgericht en werd paramedisch personeel opgeleid om infecties te behandelen. Bovendien werd het districtshospitaal ondersteund om mensen met HIV op te nemen en hen anti-retrovirale middelen ter beschikking te stellen. Het gezondheidsnetwerk werd er op die manier sterk verbeterd.
 
Economische integratie van mensen met HIV/AIDS staat centraal in Burundi, Kenia en Burkina Faso. In Mozambique bevorderen we de integratie van aidswezen.
Samen met andere internationale organisaties willen we lokale organisaties ondersteunen om beter rekening te houden met de bijzondere kwetsbaarheid van personen met een handicap.
 
We nemen deel aan internationale fora en volgen de algemene evolutie op rond medische behandeling en rond het bevorderen van mensenrechten. In landen met een hoge besmettingsgraad moedigen we de deelname aan van personen met HIV/AIDS in al onze programma’s. We concentreren ons ook op bewustmaking van de civiele maatschappij en overheidsorganisaties. Handicap International Frankrijk pleit ook voor een beleid rond HIV/AIDS en voor de verbetering van de medische prestaties van hun ploegen ter plaatse en bij de lokale organisaties waarmee ze samenwerken.
 
Claude Handicap International France
Vertaald uit het Frans door PHOS


 

Deel dit artikel