Klimaatverandering bedreigt cacaoproductie

beeld web chocolade

We weten onderhand allemaal wat de opwarming van de aarde met zich meebrengt: de smeltende gletsjers, de tornado’s, de ijsberen,…  Maar door de klimaatverandering verandert er nog wel meer. Wat je eet bijvoorbeeld. Door de stijgende temperaturen wordt de productie van cacao in het Zuiden bedreigd, en dat zal jouw plak chocolade een pak duurder maken.

Warmere aarde? Minder bier en chocolade

Heel wat landen worden te warm en te droog voor cacaobomen. In Ghana en Ivoorkust, de belangrijkste cacaoproducenten, is door de klimaatverandering de hoeveelheid grond die geschikt is voor het verbouwen van cacao de voorbije 40 jaar met maar liefst 40 % verminderd. Bovendien ziet het er naar uit dat de temperatuur in de komende tijd nog eens met meerdere graden zal stijgen. Reeds tegen 2020 zal het wereldwijde tekort aan cacao hierdoor substantieel oplopen. En het gaat niet alleen om cacao: de teelt van hop, een essentieel ingrediënt voor bier, en die van koffiebonen is hetzelfde lot beschoren.

Voor ons betekent dit enkel dat we het soms met een pintje minder zullen moeten stellen, en al eens een plakje chocolade zullen moeten laten liggen, maar voor mensen in het Zuiden gaat het vaak om hun enige bron van inkomsten. De cacaoproductie hangt voor het merendeel af van een miljoen kleine, arme boeren, waarvan de meesten nog nooit zelf een stuk chocolade hebben geproefd. Voor hen betekent klimaatverandering dat zij nog verder in de armoede worden geduwd. En dat is waar het echt om draait: de klimaatwijziging is er grotendeels gekomen door de uitstoot van het Noorden, maar de impact ervan zal het scherpst gevoeld worden in het Zuiden. Armoede, honger en ondervoeding, ziektes, overstromingen en watertekorten ten gevolge van klimaatverandering kosten er nu al jaarlijks het leven aan meer dan 300.000 mensen.

Potje breken, potje betalen

Om die rampzalige gevolgen tegen te gaan, is geld nodig, veel geld. Wil het Zuiden zich aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering, en zijn uitstoot beperken, dan heeft het een financiële steun nodig van 100 miljard euro per jaar, zo hebben de Verenigde Naties besloten. Gezien de ontwikkelde landen historisch verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering, én de middelen hebben om deze aan te pakken, is het niet meer dan  logisch dat zij  het merendeel van het geld op tafel leggen. 11.11.11 wil onze politici ertoe bewegen hier werk van te maken.

Daarin staan we niet alleen: nu al vindt bijna twee derde van de wereldbevolking dat de internationale gemeenschap “alles moet doen wat nodig is” om de temperatuurstijging te beperken, en 82 % is van mening dat de kosten die ontwikkelingslanden maken bij het bestrijden van de klimaatverandering minstens gedeeltelijk gedragen moeten worden door de meest ontwikkelde landen.

Het signaal van de burgers is duidelijk. Maar onze beleidsmakers doen er weinig mee: de inspanningen blijven ondermaats, akkoorden zijn te vrijblijvend en gemaakte engagementen worden niet nagekomen. Voor 2013 en 2014 was de afspraak om 23 miljard euro vrij te maken voor de ontwikkelingslanden. Maar in werkelijkheid is het zowat 12 miljard geworden, slechts de helft dus. België hoort bij de acht landen die het minst hebben bijgedragen, met 92,56 miljoen euro die werd toegezegd in de periode 2010-2012, terwijl er 150 miljoen euro was voorzien.

Met 10.000 naar Parijs

De toestand is ernstig, maar er is nog niets verloren: al maar meer mensen beseffen dat er iets moet veranderen. Burgers van over de hele wereld beginnen zich te organiseren, en gaan op zoek naar alternatieven. De klimaatbeweging groeit. Ook jij kan er deel van uitmaken. In december komen politici uit heel de wereld samen in Parijs om een cruciaal klimaatakkoord te sluiten, het belangrijkste sinds het Kyotoprotocol. Dit is hét ideale moment om onze beleidsmakers wakker te schudden. 11.11.11 werkt samen met Climate Express om 10.000 Belgen naar Parijs te brengen. Per fiets, trein of bus. Met een gigantische demonstratie willen we de politici tonen dat hun burgers een radicale koerswijziging willen, en eisen we solidariteit met het Zuiden. Maar daarvoor hebben we jouw steun nodig. Want hoe meer mensen, hoe krachtiger onze boodschap, en hoe meer kans dat we onze beleidsmakers in de juiste richting sturen. Wil je graag mee met 11.11.11 naar Parijs, schrijf je dan hier in. En misschien word jij wel de held van miljoenen zoetekauwen.

Kan je niet meegaan, of wil je nog iets extra doen? Steun dan 11.11.11 met een financiële bijdrage. 

Omwille van verwerkingskosten, is het toegestane minimumbedrag € 10

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel