Hoe BIO echt ontwikkelingsrelevant kan zijn

De Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden NV (BIO) opgericht in 2001, lag het voorbije jaar onder vuur en wordt momenteel hervormd. Een officiële evaluatie is gaande. 

Het zou onder andere de bedoeling zijn dat BIO meer prioriteit gaat geven aan micro, kleine en middelgrote ondernemingen (MKMO's) actief in de agrarische sector.


Landbouw is veruit de belangrijkste economische sector ter wereld: 40% van de wereldbevolking is rechtstreeks afhankelijk van de landbouw voor hun levensonderhoud. Landbouwontwikkeling levert een onvervangbare bijdrage aan de economische ontwikkeling in veel ontwikkelingslanden.

wereldvoedseldag 2013 dossier 300x380Verschillende studies tonen aan dat groei in de landbouw-sector vier maal meer bijdraagt aan armoedebestrijding dan groei in andere sectoren.

Duurzame landbouwontwikkeling levert meer en kwalitatief voedsel, een duurzaam productiesysteem én meer inkomen vooral op het platteland. Wanneer het inkomen van boeren toeneemt, neemt ook de vraag toe naar specifieke diensten en niet-landbouwproducten. Een verbeterde landbouwproductie creëert ook kansen voor de ontwikkeling van een lokale voedingsnijverheid met tewerkstelling en lokale toegevoegde waarde.

De Coalitie Tegen Honger stelt dan ook voor om binnen BIO een specifiek fonds te creëren dat zich richt op investeringen in de familiale landbouw en gerelateerde bedrijven/organisaties.

Deel dit artikel