Hongerstaking doorslaggevend criterium voor regularisatie

Hongerstakers Miniemenkerk worden geregulariseerd

Forum Asiel en Migraties vraagt Eerste minister om structurele maatregelen

Brussel, 24 juli 2006 - De Dienst Vreemdelingenzaken belooft de hongerstakers en bezetters van de Miniemenkerk in Brussel verblijfsvergunningen. Het Forum Asiel en Migraties vindt dat dit voorbeeld nogmaals aantoont dat een beleid inzake regularisatie met duidelijke regularisatiecriteria en een regularisatiecommissie nodig is. De willekeur in het huidige regularisatiebeleid is onmenselijk en politiek onwaardig.

Het Forum Asiel en Migraties is uiteraard blij dat er een oplossing komt voor de actievoerders - vooral Iraniërs - van de Miniemenkerk. De onstabiele toestand in Iran maakt dat de asielaanvraag van Iraniërs dient te worden onderzocht.

Het Forum Asiel en Migraties klaagt echter de huidige willekeur in het politieke beleid aan. Naast de Iranïers zijn er immers nog tal van mensen uit andere landen die niet naar hun herkomstland kunnen terugkeren of al heel lang in de asielprocedure zitten. Deze mensen vinden op dit moment geen gehoor. Blijkbaar moeten mensen eerst in hongerstaking gaan om gehoord te worden.

De voorbije maanden voerden de mensen zonder papieren, kerkgemeenschappen, sociale organisaties, vakbonden, schoolgemeenschappen en het Forum Asiel en Migraties acties met de vraag voor regularisatie en een duidelijk regularisatiebeleid. Deze eis wordt gedragen door de publieke opinie. De politieke partijen slaagden er echter niet in om een duurzaam regularisatiebeleid uit te werken. Het Forum Asiel en Migraties vraagt de Eerste Minister Verhofstadt om dit dossier ernstig te nemen en structurele maatregelen te nemen.

Het Forum Asiel en Migraties heeft de voorbije maanden, samen met tal van andere organisaties aan de politici en de politieke partijen redelijke voorstellen gedaan om een degelijk regularisatiebeleid uit te bouwen. We willen niet dat als gevolg van slecht politiek beleid en willekeur, mensen als laatste reddingsmiddel en met gevaar voor eigen leven hongerstakingen beginnen. Helaas is het dat wat nu gebeurt. En blijkbaar hebben politici hiermee vrede.

Het Forum Asiel en Migraties is een onafhankelijk, pluralistisch platform van meer dan 100 verenigingen die opkomen voor een ander asiel- en migratiebeleid.

Deel dit artikel