Hoor de Klokken luiden! Het Centrum voor Vredesethiek en Pax Christi werken samen tegen corruptie

INTERNATIONAAL VREDESCOLLOQUIUM KU LEUVEN 2007

Over corruptie en integriteit

LEUVEN (Kerknet) - Op woensdag 28 februari 2007 heeft, van 9.30 tot 21 uur, in de Universiteitshallen en het Maria Theresia College van de KU Leuven een internationaal vredescolloquium plaats rond corruptie en integriteit,  onder het thema: 'Hoor de klokken  luiden.' Talloze items in de media tonen aan dat corruptie voorkomt in zowat alle domeinen van de samenleving: in de context van de politiek, in de sport,  maar ook in de ambtenarij en de zakenwereld. De laatste jaren zijn dan ook verschillende statistieken en rangschikkingen  gepubliceerd die de relatieve grootte van het probleem aangeven per land. België scoort vrij hoog in alle internationale corruptie-indexen. Dat betekent dat corruptie een probleem is dat niet alleen speelt in de derde wereld, in voormalige Oostbloklanden of in landen die naar ons aanvoelen corrupt zijn, maar dat corruptie ook een probleem is in onze eigen samenleving. Het internationale colloquium dat het Centrum voor Vredesethiek in samenwerking met Pax Christi Vlaanderen organiseert, wil stilstaan bij integriteit in de context van corruptie.


 

Verloop colloquium
Het colloquium brengt in het programma verschillende perspectieven en onderzoeken samen. Corruptie en integriteit worden bestudeerd vanuit sociologisch, ethisch-filosofisch, pedagogisch, criminologisch, godsdienstpsychologisch en theologisch perspectief.  Voor de middag zijn er lezingen van Jeroen Maesschalk (KU Leuven), die uitgebreid de problematiek schetst, Ger Snik (RU Nijmegen/UGent) en Bert Musschenga (VU Amsterdam), die dieper ingaan op het begrip integriteit.
Na de middag worden enkele deelaspecten van de problematiek uitgediept in een vijftiental workshops. Bepaalde workshops behandelen één van de verschillende vormen van corruptie of integriteit die eerder op de dag werden geschetst: corruptie in de sportwereld.  Andere gaan in op een of meer specifieke vragen die gerelateerd zijn aan de problematiek van corruptie en integriteit.

Kardinaal Rodriguez Maradiaga
In de afsluitende lezingen wordt het spanningsveld corruptie-integriteit vanuit een ethisch-theologische hoek belicht. Prof. Johan Verstraeten (KU Leuven) focust op het belang van de morele integriteit van personen en besteedt bijzondere aandacht aan de rol die zingeving, religie en religieuze gemeenschappen kunnen spelen bij de vorming tot integriteit.
De avondlezing van de Hondurese moraaltheoloog kardinaal Oscar Andrès Rodriguez Maradiaga vertrekt vanuit een internationaal georiënteerd perspectief. Hij staat stil bij de onrechtvaardigheid die corruptie meebrengt voor de samenleving en dat vanuit de Latijns-Amerikaanse context.

Praktisch
Het internationaal vredescolloquium wordt georganiseerd door het Centrum voor Vredesethiek van de Faculteit Godgeleerdheid (KU Leuven) en door Pax Christi Vlaanderen. Het vindt plaats aan de KU Leuven op woensdag 28 februari 2007 van 9.30 tot 21 uur. De hoofdlezingen gebeuren in de Promotiezaal van de Hallen in de Naamsestraat en de workshops in het Maria Theresia College aan het Hogeschoolplein in Leuven. Het colloquium kwam is een coproductie met het Vliebergh Sencie Centrum, dat dit jaar zijn 100ste verjaardag viert, en het project 'Wetenschap en Ethiek' van het Overlegcentrum voor Ethiek van de KU Leuven.
Meer info via de website van het colloquium: http://www.theo.kuleuven.be/page/coll_vrede2007/ of bij Tomas Folens, e-mail: tomas.folens@theo.kuleuven.be.

Deel dit artikel