Hoorzitting over sociale bescherming in de Commissie Buitenlandse Zaken

 11.11.11 voert 2 jaar campagne rond Sociale Bescherming voor iedereen en lanceerde een manifest "Investeren in sociale bescherming verbetert omstandigheden van miljoenen mensen"

Op 8 maart werd een hoorzitting georganiseerd in de commissie buitenlandse betrekkingen van de Kamer naar aanleiding van de de resolutie “betreffende de opname en verankering van het recht op sociale bescherming in het Belgisch ontwikkelingssamenwerkingsbeleid”.

Dit was voor de campagne “Sociale Bescherming voor iedereen” een belangrijk moment. Omdat dit net één van de doelstellingen van de campagne is. Vertegenwoordigers van Belgische en Europese instellingen, academici en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld kwamen er hun visie toelichten.

Alle sprekers waren het over één ding eens: dat het belangrijk is sociale bescherming te versterken.

De vertegenwoordigster van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), Valérie Schmitt, onderstreepte de kansen en opportuniteiten voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking om sociale bescherming te versterken. Dit ligt volledig in lijn van de rechtenbenadering, het belang van sociale bescherming om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te realiseren en de inzet van België om armoede op een structurele manier aan te pakken.

Ook het IAO Flag Ship Programm voor het realiseren van “Social Protection Floor” (Een basis van sociale bescherming die overal ter wereld gelegd zou moeten worden) vertrekt vanuit deze principes. Schmitt had het zowel over een VN fonds dat hiertoe voorzien is als over een mondiaal netwerk van bedrijven. Twee initiatieven van de IAO, waar België perfect zou kunnen in stappen.

Maar ook de Belgische en Europese expertise op het vlak van sociale bescherming biedt veel potentieel. Het initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Belincosoc en het Europese Programma Socieux kunnen onderling hun activiteiten coördineren. België zou op die manier een van de pijlers van Socieux kunnen worden. Maar ook verder afstemming tussen ministeries van Werk en sociale zaken en Ontwikkelingssamenwerking biedt kansen.

In de namiddag kwamen vertegenwoordigers van de mutualiteiten, de vakbonden , het Instituut voor Tropische Geneeskunde  en de NGO’s aan het woord. Zij onderstreepten allen het belang en het potentieel van sociale bescherming. Ze versterkt de weerbaarheid van de bevolking bij alle vormen van crisissen.

Volgens Luc Cortebeeck, vicevoorzitter van de Raad van Bestuur en voorzitter van de werknemersgroep binnen de Internationale Arbeidsorganisatie,  heeft men historisch nooit gewacht op een optimale economische situatie om systemen van sociale bescherming uit te bouwen. In West-Europa bijvoorbeeld, werd de basis voor een degelijke sociale bescherming gelegd in de nadagen van de tweede wereldoorlog. En het uitbouwen van deze systemen vraagt tijd, men kan geen resultaten op korte termijn verwachten. Werner Soors van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) benadrukte dan weer het potentieel tot maatschappelijke verandering van sociale bescherming.

Verschillende tussenkomsten van parlementsleden hebben het belang van beleidscoherentie voor ontwikkeling benadrukt. Ze onderstreepten daarbij de noodzaak om het Europese en Belgische Handelsbeleid af te  stemmen op de doelstellingen op vlak van duurzame ontwikkeling en meer bepaald het recht op sociale bescherming voor iedereen.
 
Alle sprekers waren het ten slotte over een ding eens: dat het belangrijk is sociale bescherming te versterken.  Meerderheid en oppositie lijken elkaar dan ook te vinden om via de ontwerp resolutie de integratie van sociale bescherming binnen de Belgische ontwikkelingssamenwerking samen te ondersteunen.

Koen Detavernier

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels