Houtindustrie in DR Congo: handel in chaos

 

congo ontbossing cotrefor

Het regenwoud in de Democratische Republiek Congo (DRC) speelt een vitale rol in de strijd tegen de klimaatverandering. Door corruptie en gebrek aan politieke wil, staan deze bossen echter onder voortdurende druk. “De houtindustrie in het land profiteert van een georganiseerde chaos”, zegt een nieuw rapport van Greenpeace Afrika.

Illegale ontbossing, het kappen van bedreigde boomsoorten, wereldwijde export van verdacht hout, schendingen van de rechten van lokale gemeenschappen en de vernietiging van de natuurlijke habitat van de bonobo. Volgens een nieuw rapport van Greenpeace Afrika zijn dit slechts enkele gevolgen van de chaos die wordt aangericht door een van de grootste houtbedrijven in de DRC.

Volgens de studie is het bedrijf dat de grootste ravage aanricht Cotrefor, een Libanese houtfirma die sinds 2011 actief is in het tropische regenwoud in de DRC, het tweede grootste ter wereld.

Greenpeace Afrika volgde twee jaar lang het reilen en zeilen van het bedrijf, en noemt de resultaten van het onderzoek schokkend. Zo werden er onder meer vaststellingen gedaan van mishandeling van werknemers, onbetaalde belastingen en onregelmatigheden met betrekking tot het kappen van bomen. Ook de toegewezen quota van bedreigde boomsoorten zoals afrormosia, werden stelselmatig overschreden.

Straffeloosheid

Het rapport toont aan dat Cotrefor erin slaagde in een sfeer van totale straffeloosheid te handelen.

"Cotrefors illegale houtkap bedreigt bedreigde soorten zoals de bonobo en de houtsoort afrormosia", zegt Raoul Monsembula van Greenpeace Afrika. "Het bedrijf komt de sociale verplichtingen niet na en doet niet aan duurzame ontwikkeling. Het gevolg is een volledig gekapt woud en beroofde lokale gemeenschappen."

"De activiteiten van dit bedrijf en andere firma's die op soortgelijke manier werken, zijn symptomatisch voor de georganiseerde chaos die de hele houtsector in de DRC tekent", zegt Monsembula. "Zwak bestuur en corruptie ondermijnen het hele systeem dat erop zou moeten toezien dat onze bossen beschermd worden.

Export naar de EU

Ondanks de georganiseerde chaos in zijn activiteiten is Cotrefor in staat om zijn houtproducten wereldwijd te verhandelen, inclusief de Europese Unie (EU), de Verenigde Staten en China, zegt Greenpeace.

De bevoegde autoriteiten binnen de EU slagen er niet in om bestaande wetten te doen gelden zoals het Verdrag inzake de Internationale handel in Bedreigde Soorten (CITES) en het Europese Houtverdrag (EUTR), ontworpen om te voorkomen dat illegaal gekapt hout uit het Congobekken wordt ingevoerd op de Europese markt.

"Met dergelijke straffeloosheid en het zwakke bestuur dat de DRC aan de dag legt, is het niet te verwonderen dat de export van illegaal gekapt hout op grote schaal plaatsvindt", zegt Monsembula. " Maar voor elke geslaagde export zijn er ook handelen die bereid zijn om een oogje dicht te knijpen, en overheden die niet in staat zijn om transacties van hout van illegale of op zijn minst dubieuze oorsprong, te voorkomen."

De Congolese minister voor Leefmilieu Liyota Ndjoli ontkende de aantijgingen van Greenpeace in een persbericht: "Het feit is: de DRC is een land met grotendeels ondergeëxploiteerde wouden, en de houtindustrie heeft een erg kleine negatieve impact."

 

Deel dit artikel