Hulporganisaties openen vluchtelingenkamp in hartje Brussel

Brussel, 18 november 2009. Bij gebrek aan concrete maatregelen hebben 5 ngo’s (CIRÉ, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Artsen Zonder Grenzen, Dokters van de Wereld en Caritas International) geen andere keuze dan een vluchtelingenkamp in hartje Brussel op te zetten om asielzoekers op te vangen.
Vluchtelingenkamp NGO's te Brussel
"Dagen en nachten gaan voorbij, en tot op vandaag is er geen enkele garantie voor de opvang van mensen die dagelijks op straat staan," zeggen de betrokken ngo's.

Het vluchtelingenkamp wordt op woensdag 18 november vanaf 6 uur 's ochtends opgezet in het Gaucheretpark, in Brussel). Dan begint concreet het opstellen van 12 familietenten en drie dispensaria om naast onderdak voor de nacht, ook toegang tot gezondheidszorg, juridische en sociale bijstand en voedselhulp te bieden voor de meest kwetsbare asielzoekers.

Vorige vrijdag riepen de vijf ngo's de bevoegde Ministers op om de verantwoordelijkheid voor dit dossier niet langer naar mekaar door te schuiven, en onmiddellijk een aanvaardbare oplossing te vinden om asielzoekers onderdak te geven. Maar tot op de dag van vandaag werd geen enkele concrete maatregel getroffen. België heeft, net zoals de andere EU-lidstaten, de plicht om mannen, vrouwen en kinderen die wettelijk asiel aanvragen, te huisvesten. Vele van hen komen uit landen in oorlog.

De crisis in de opvang van asielzoekers sleept al maanden aan en wordt steeds erger. Vandaag worden, met de winter voor de deur, meer dan 1000 asielzoekers de straat opgestuurd omdat er geen plaats is om hen op te vangen. Het tentenkamp dat de ngo's opzetten is niet de ideale oplossing en kan maar tijdelijk blijven staan. En het zal jammer genoeg niet volstaan om iedereen op te vangen. Het kan in geen geval een duurzaam alternatief zijn voor de opvang. De staat heeft immers de plicht om de nodige middelen vrij te maken om asielzoekers op een waardige en degelijke manier op te vangen.

De ngo's vragen aan de regering om onmiddellijk beschikbare gebouwen in te zetten, om op een waardige manier alle asielzoekers die niet opgevangen konden worden alsnog onderdak te verschaffen.

Deel dit artikel