Infectieziekten: indicatoren voor de armoede in Guatemala.

Prensa Libre, de belangrijkste krant in Guatemala publiceert een samenvatting van het rapport dat het ministerie van volksgezondheid recentelijk uitbracht over de gezondheidstoestand van de Guatemalteekse burgers. Volgens het rapport blijkt dat er in 2004 zo'n 5,5 miljoen Guatemalteken - de helft van de bevolking - behandeld zijn voor ziektes als gevolg van de armoede waarin ze leven. Daarvan zijn er 3,2 miljoen mensen behandeld voor besmettelijke infectieziekten. Ongeveer een derde daarvan had last van zware infecties op de luchtwegen, 500.000 mensen hadden last van darminfecties, en nog eens zoveel mensen leden aan chronische diarree.

Benjamín Jacobs, de voorzitter van het artsencollege in Guatemala, bevestigt dat de oorzaak van deze onthutsende cijfers enkele en alleen te zoeken is in de schrijnende armoede waarin het overgrote deel van de bevolking leeft. De meerderheid van de bevolking heeft niet voldoende toegang tot de gezondheidszorg en bovendien is er een groot gebrek aan onderwijs en sensibilisatie, aldus Jacobs. Het probleem wordt catastrofaal als men ziet dat het rapport ook melding maakt van het feit dat die infectieziekten de hoofdoorzaak zijn van sterfte bij kinderen jonger dan vijf jaar.

Foto: Prensa Libre

Het ministerie somt het lijstje van ziekten op : acute luchtwegeninfecties, darmparasieten, diarree in allerlei vormen, longontstekingen, accute amandelontstekingen, intestinale amoebes, virale blindvliesontstekingen, schurft en bronchitis. Voor het grootste deel zijn dat allemaal ziekten die in een land met een accurate gezondheidszorg perfect geneesbaar zijn. Mario Gudiel, directeur van het Centrum voor Epidemiologie, legt de nadruk op het feit dat een bijkomende oorzaak het gebrek aan preventie is. Maar daarvoor zijn de middelen niet aanwezig benadrukt hij. Het gebrek aan financiële middelen voor het centrum waar hij de leiding over heeft, een onderdeel van het ministerie voor gezondheidszorg, maakt preventie onmogelijk.

Wilfredo Morales, een van de coördinatoren van de Cubaanse doktersbrigade - al aanwezig in Guatemala sinds 1998 - is van mening dat de belangrijkste broedplaatsen voor virussen zich in de schamele lemen of golfplaten huisjes bevinden. De verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij het ministerie van volksgezondheid, maar bij de hele Guatemalteekse regering, vindt hij.

Foto: Een huis in Ciudad Peronia, een van de grootste krottenwijken van Guatemalastad

Bovendien zijn er nog de niet overdraagbare ziekten zoals bloedarmoede, gastritis, huidonstekingen, infecties van de urinewegen, allerlei chronische hoofdpijnen en gewrichtsontstekingen. De meeste artsen in Guatemala zijn het er over eens dat eenzijdige voeding en ondervoeding, gebrek aan goede huisvesting en hygiëne, besmet water en onvoldoende toegang tot medische hulp de hoofdoorzaken zijn.
Héctor Loaiza, de voorzitter van de gezondheidscommissie in het congres rechtvaardigt het probleem. Volgens hem is de snelle bevolkingsaangroei de grote oorzaak, en niet het gebrek aan zorg voor de bevolking vanwege de regering.

De Organisatie voor Wereldgezondheidszorg en de Pan-Amerikaanse Organisatie voor Gezondheidszorg maken zich zorgen over de cijfers. Zij moeten werken met de cijfers die hen ter beschikking gesteld worden door de Guatemalteekse regering. Die regering is niet in staat om nu al de gegevens voor 2005 te verzamelen en te verwerken en dat is iets wat de organisaties grote zorgen baart. Er bestaan duidelijke aanwijzigen dat als gevolg van de orkaanramp Stan de cijfers voor 2005 nog veel shokkender zullen zijn. Heel wat mensen zijn nu compleet dakloos. Zuiver water en goede huisvesting zijn menselijke noden die nu nog veel verder uit het bereik liggen van hele gemeenschappen.

De armoedecijfers en het feit dat de regering haar verantwoordelijkheid niet opneemt worden andermaal bevestigd in het laatste rapport van de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en de Caraïben (CEPAL: http://www.eclac.cl). In haar recentste rapport "Sociaal Panorama van Latijns-Amerika en de Caraïben 2005" bengelt Guatemala helemaal onderaan als het aankomt op gezondheidszorg. Guatemala investeert met moeite 6,5% van het BNP in sociale uitgaven, hiermee staat Guatemala op de derde laatste plaats op een totaal van 23 landen. Armoede en extreme armoede als gevolg van het uitblijven van een sociaal beleid door de Guatemalteekse overheid.

Infecciones, el mal común
Pobreza incide en enfermedades, en el país (http://www.prensalibre.com/pl/2006/enero/30/index.html)
Door: Leslie Pérez
Een bewerking van Dirk Govaert

Het Vlaams Guatemalcomité zamelt nog steeds financiële steun in voor de slachtoffers van de Orkaanramp Stan. U kan nog steeds een bijdrage doen op het rekeningnummer van Oxfam-Solidariteit 000-0000028-28 met vermelding van de code 9080-Guatemala

 

Deel dit artikel