Intal solidariteitstreizen 2009

Elk jaar vertrekt intal met een veertigtal jongeren in een solidariteitsreis naar het Zuiden. Met bestemmingen zoals de Filippijnen, Palestina, de Democratische Republiek van Congo en Cuba. Hierdoor heeft elke reis zijn eigen karakter en objectieven. De bezochte landen zijn echt heel verschillend. Nochtans  zijn er overal obstakels die tussen de inwoners en het recht op gezondheid komen, ook al zijn die obstakels niet overal dezelfde. De bezetting van de Westelijke Jordaanoever, de Amerikaanse inmenging in de Filippijnen, de armoede in de Democratische Republiek van Congo, het embargo van de VS tegen Cuba. In al deze gebieden zetten onze partners zich in en mobiliseren ze de bevolking om de maatschappij te veranderen.  Ze eisen allemaal meer rechtvaardigheid inzake publieke gezondheid, educatie en het milieu.

Solidariteitsreis naar de Filippijnen

Gedurende 3 weken duiken we het dagelijkse leven van de Filipinos in, en verdiepen we ons in verschillende afdelingen van de volksbeweging.

Solidariteitsreis naar Palestina

Programma : ontmoeting met Palestijnen wonend in Israël, verzameling van inlichtingen voor de campagnes in België in de bezette gebieden en deelnemen aan een jongerenkamp georganiseerd door onze partner Health Work Commitees.

Solidariteitsreis naar de Democratische Republiek van Congo

In populaire wijken van Kinshasa zoals Matonge, Kingasani, Masina en Kimpoko ontmoeten we onze partner Etoile du Sud 'EDS). We gaan op stap met de gezondheiscomités, de kindercomités, de afvalbrigades, de vrouwen aan de rand van de Congo-stroom, de vissers,...

Solidariteitsreis naar Cuba

Van 5 tot 19 juli organiseert ICS opnieuw een solidariteitsreis naar Cuba. Dit jaar nemen we deel aan de Internationale Werkbrigade "José Marti" georganiseerd door ICAP, het Cubaans Instituut voor de Vriendschap van de Volkeren. Aan deze brigade nemen solidariteitsorganisaties uit verschillende Europese landen deel.

Deel dit artikel