Internationaal vredescolloquium

FACULTEIT GODGELEERDHEID, CENTRUM VOOR VREDESETHIEK & PAX CHRISTI VLAANDEREN

“Hoor de klokken luiden…” - Over corruptie en integriteit

Het internationaal colloquium dat het Centrum voor Vredesethiek organiseert in samenwerking met Pax Christi Vlaanderen, wil stilstaan bij integriteit temidden van de hedendaagse context van corruptie. Daartoe brengt het colloquium onderzoekers vanuit verschillende hoeken samen. Tijdens het colloquium worden corruptie en integriteit bestudeerd vanuit sociologisch, ethisch-filosofisch, pedagogisch, criminologisch, godsdienstpsychologisch en theologisch perspectief.

  • Internationaal vredescolloquium K.U.Leuven 2007
  • Woensdag 28 februari 2007 van 9u.30 tot 21u.
  • Universiteitshallen/Maria Theresia College Leuven

In de verschillende statistieken en indexen die het probleem van corruptie internationaal in kaart pogen te brengen, scoort België vrij hoog. Bovendien komt corruptie in alle domeinen van de samenleving voor. De roep naar maatregelen die het probleem moeten helpen bestrijden klinkt steeds luider. Naast deze meer repressieve aanpak is er ook nood aan een meer preventie aanpak op basis van de mechanismen die tot corruptie leiden. Daarbij komen vragen aan de orde zoals: Hoe worden mensen verleid tot corruptie? Wat bepaalt dat mensen vatbaar zijn voor corruptie?

Het antwoord hierop vraagt om de ontwikkeling van integriteit, authenticiteit en transparantie. Wat is integriteit? Wanneer spreken we van moreel integere mensen of groepen en organisaties? Hoe belangrijk is persoonlijke integriteit voor politiek en bedrijfswereld? Hoe ontwikkelen mensen tot integere persoonlijkheden en wat is daarvoor nodig? Wat is daarin de rol van geloofsgemeenschappen of van zingeving? Werkt geloof corruptie in de hand of juist niet?

Hoofdsprekers: prof. J. Maesschalck (K.U.Leuven), prof. G. Snik (R.U. Nijmegen), prof. B. Musschenga (V.U. Amsterdam), prof. J. Verstraeten (K.U.Leuven), Kardinaal Oscar Andrès Maradiaga (Voorzitter bisschoppenconferentie Honduras).

Workshops: prof. H. Bruyninckx en medewerker (K.U.Leuven), prof. B. De Ruyver (UGent), prof. R. Jeurissen (Neyenrode Business University), prof. Y. Vandenauweele (K.U.Leuven), prof. S. Vanden Eynde (K.U.Leuven), prof. B. Pattyn (K.U.Leuven), H. Dewinter (ABK-bank), M. Lambrechts (Voorzitter BIO en vice-voorzitter Vigeo), dra. J. Dezutter &  dr. B. Duriez (K.U.Leuven), Meester R. Baudewijn (Advocaat), M. Waals (Memisa), dra. N. Den Nieuwenboer (Rotterdam School of Management).

Organisatie: prof. R. Burggraeve (Voorzitter Centrum voor Vredesethiek K.U.Leuven), prof. D. Pollefeyt (Directeur Centrum voor Vredesethiek K.U.Leuven), prof. J. De Tavernier (Vice-decaan onderwijs Faculteit Godgeleerdheid, K.U.Leuven), Jo Hanssens (Pax Christi Vlaanderen), Drs. T. Folens (Medeweker Centrum voor Vredesethiek K.U.Leuven).

Het internationaal vredescolloquium wordt organiseerd door het Centrum voor Vredesethiek van de Faculteit Godgeleerdheid (K.U.Leuven) en door Pax Christi Vlaanderen. Het colloquium vindt plaats aan de KU.Leuven op woensdag 28 februari 2007 tussen 9u30 en 21u00: de hoofdlezingen in de Promotiezaal van de Hallen in de Naamsestraat en de workshops in het Maria Theresia College, gelegen aan het Hogeschoolplein te Leuven. Het internationaal colloquium kwam tot stand met de steun van het Vliebergh Sencie Centrum dat dit jaar zijn 100ste verjaardag viert en met de steun van het project “Wetenschap en Ethiek” van het Overlegcentrum voor Ethiek van de K.U.Leuven.


 

Deel dit artikel